Sayt test rejimida ishlamoqda

Elektron ta'lim vositalari

ADABIYOTLAR 3053 TA

VIDEODARSLAR 25 TA

AUDIOKITOBLAR 134 TA

Batfsil izlash...
WEB TEXNOLOGIYALARI
2013

Muallif :M.ARIPOV, S. DOTTOYEV, M. FAYZIYEVA

Nashriyot :T:0 ‘zbekiston faylasuflari milliy jam iyati nashriyoti

TA’LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI Pedagogika oliy ta’lim muassasalari barcha ta’lim yo‘nali
2019

Muallif :Tursunov S.Q., Nazarov I.U.

Nashriyot :TOSHKENT "Adabiyot uchqunlari"

Kompyuter grafikasi va Web dizayn
2013

Muallif :M.E.Mamarajabov S.Q.tursunov

Nashriyot :TOSHKENT Cho'lpon nomidagi nashriyot

KOMPYUTER GRAFIKASI
2006

Muallif :T. RIXSIBOYEV

Nashriyot :TOSHKENT O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi

АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
2000

Muallif :С. С. Руломов, Р. X. Алимову X. С. Лутфуллаев, А. Т. Шермухамедов, Г. Г. Назарова, К>.

Nashriyot :TOSHKENT «Шарк» нашриёт-матбаа акциялорлик компанияси

MATEMATIKA 0 ‘QITISH METODIKASI
2011

Muallif :S. ALIXONOV

Nashriyot :Toshkent Cho'lpon nomidagi nashriyot

MATEMATIKA 0 ‘QITISH METODIKASIDAN PRAKTIKUM
2004

Muallif :М. E. JUMAYEV

Nashriyot :TOSHKENT"O'qituvchi"

Matematik analiz 1qism
2015

Muallif :O'.Toshmetov R.M. Turg'unboyev

Nashriyot :TOSHKENT"Exestemum-Press"

Fizikadan Praktikum Mexanika va Molikulyar Fizika
2006

Muallif :J.A.Toshxonova

Nashriyot :TOSHKENT O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti

Fizika kursi
2007

Muallif :N.A. Sultonov

Nashriyot :TOSHKENT"Fan va texnologiya"

OLIY MATEMATIKA
2010

Muallif :N.Jabborov, E.O.Aliqulov, Q.S.Axmedova

Nashriyot :“Qarshi davlat universiteti” nashriyoti

Anotatsiya
2022

Muallif :Xolmurodova Feruza

Nashriyot :-

Статья в сайт
2022

Muallif :-

Nashriyot :-

Yangi yil orzusi
2021

Muallif :Sharipov Oğabek

Nashriyot :-

Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti Raqamli ta'lim texnologiyalari markazi © 2021