Sayt test rejimida ishlamoqda

Adabiyot

ADABIYOTLAR 3053 TA

VIDEODARSLAR 25 TA

AUDIOKITOBLAR 134 TA

Batfsil izlash...
Boshlang’ich matematika nazariyasi va metodikasi
2010

Muallif :E.Jumayev

Nashriyot :Toshkent, "Turon-Iqbol" nashriyoti

MATEMATIKA
2007

Muallif :N . H A M E D O V A , Z . IB R A G IM O V A

Nashriyot :Toshkent"Turon-Iqbol"

OlIY MATEMATIKA
2013

Muallif :S.S.Nasridinov

Nashriyot :Toshkent

ОЛИЙ МАТЕМАТИКА АСОСЛАРИ
1995

Muallif :X.МАНСУРОВ , А.БОРИСОВ

Nashriyot :Тошкент -Узбекистан»

Axborot texnologiyalari
2004

Muallif :R.R.Shodiyev

Nashriyot :TOSHKENT"O'qituvchi"

Axborot texnologiyalari
2006

Muallif :S.S.Qosimov

Nashriyot :Тошкент - “ Алоқачи”

АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
2000

Muallif :С. С. Ғуломов, Р. X. Алимов

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ШАРК.» НАШРИЁТ-МАТБАА АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИ БОШ ТАХРИРИЯТИ

ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
2015

Muallif :Н.МУСЛИМОВ, М.УСМОНБОЕВА, Д.САЙФУРОВ, А.ТЎРАЕВ

Nashriyot :Toshkent

KOMPYUTER TARMOQLARI CHUQURLASHTIRILGAN KURSI
2007

Muallif :X. Zayniddinov, S. O‘rinboyev, À. Beletskiy

Nashriyot :"Sharq" nashriyoti

FIZIKA ELEKÒRODINAMIKA ASOSLARI TEBRANISHLAR VA TO‘LQINLAR 2 - k i t o b
2004

Muallif :M. H. O‘LMASOVA

Nashriyot :TOSHKENT"O'qituvchi"

ASTROFIZIKA I QISM
2009

Muallif :I. Sattorov

Nashriyot :TOSHKENT"Iqtisod-Moliya"

ASTROFIZIKA II qism
2007

Muallif :I. SATTAROV

Nashriyot :Toshkent"Turon-Iqbol"

ASTRONOMIYA VA KOINOT
2013

Muallif :Т. V. KADASH

Nashriyot :TOSHKENT"DAVR"

Fizika Kursi
2007

Muallif :N.A. Sultonov

Nashriyot :TOSHKENT"Fan va texnologiya"

ФИЗИКА КУРСИ МЕХАНИКА, ЭЛЕКТР, ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
2000

Muallif :М. ИСМОИЛОВ, П. ҲАБИБУЛЛАЕВ, М. ХАЛИУЛИН

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎЗБЕКИСТОН»

ФИЗИКА КУРСИ МЕХАНИКА, ЭЛЕКТР, ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
2000

Muallif :М. ИСМОИЛОВ, П. ҲАБИБУЛЛАЕВ, М. ХАЛИУЛИН

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎЗБЕКИСТОН»

Fizika Kursi
2007

Muallif :N.A. Sultonov

Nashriyot :TOSHKENT"Fan va texnologiya"

ASTRONOMIYA VA KOINOT
2013

Muallif :Т. V. KADASH

Nashriyot :TOSHKENT"DAVR"

Fizika kursi mexanika , molekulyar fizika
1994

Muallif :O.Qodirov

Nashriyot :Тошкент «Ўзбекистон»

Механика, электр, электромагнитизм
2000

Muallif :М. Исмоилов П.Ҳабубиллаев М.Халиулин

Nashriyot :Тошкент "Ўзбекистон" нашриёти

Физика 1-китоб. Механика, молекуляр физика ва иссиқлик
1997

Muallif :M.H. Ўлмасова Ж.Камолов Т.Лутфиллаева

Nashriyot :Тошкент, "Ўқитувчи" нашриёти

Физика 1-китоб. Механика, молекуляр физика ва иссиқлик
1997

Muallif :M.H. Ўлмасова Ж.Камолов Т.Лутфиллаева

Nashriyot :Тошкент, "Ўқитувчи" нашриёти

Fizika kursi 1 qism mexanika molekulyar fizika
2005

Muallif :O.Qodirov

Nashriyot :TOSHKENT"Fan va texnologiya"

Fizikadan Praktikum mexanika va molekulyar fizika
2021

Muallif :V.I.Ivanova A, G.Belyankin G.P. Motulevich E. S. chetverikova I.L.Yakovlev

Nashriyot :TOSHKENT

Fizikadan Praktikum Mexanika va Molekulyar Fizika
2006

Muallif :J.A.Toshxonova

Nashriyot :TOSHKENT O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti

UMUMIY FIZIKA KURSIDAN MASALALAR TO`PLAMI ( II qism )
2021

Muallif :M. Ismoilov, S. Do`stmatov va SH. Turobov

Nashriyot :TOSHKENT

MEXANIKA VA MOLEKULYAR FIZIKA KURSI BO’YICHA LABORATORIYA ISHLARINI BAJARISH UCHUN USLUBIY
2010

Muallif :Egamberdiyev B, Mamadalimov A.T.

Nashriyot :TOSHKENT

Умумий физика курси Электр
1979

Muallif :С.Г.Калашников

Nashriyot :Тошкент, "Ўқитувчи" нашриёти

MOLEKULYAR FIZIKA
2013

Muallif :Xayriddinov B. B. Xayriddinov, Sh. Jo‘rayev, N. Xolmirzayev, E. Turumov;

Nashriyot :TOSHKENT O'ZBEKISTON FAYLASUFLARI MILLIY JAMIYATI NASHRIYOT

Molikulyar fizika va Termodinamika asoslari
2008

Muallif :B.Izbosarov, I.Kamolov

Nashriyot :TOSHKENT"Yurist-media markazi"

ҚУЁШ ФИЗИКАСИ
2003

Muallif :М.М. Заки])ов, Ю.Ч. Муслимова

Nashriyot :TOSHKENT "Университет" нашриёти

Teplitsiya parniki ukrytya
1997

Muallif :Yuriy Nikolaevich SHubaev

Nashriyot :Fenusk

Нетрадиционн ые и возобновляемые источники энергии
2010

Muallif :Ю.Д. Сибикин М. Ю. Сибикин

Nashriyot :Moskva: КНОРУС

UMUMIY ASTRONOMIYA
2008

Muallif :MAMADMUSA MAMADAZIMOV

Nashriyot :TOSHKENT"Yangi asr avlodi"

Нетрадиционн ые и возобновляемые источники энергии
2010

Muallif :Ю.Д. Сибикин М. Ю. Сибикин

Nashriyot :Moskva

УМУМИИ ФИЗИКА КУРСИ III том ‘ ОПТИКА АТОМ ФИЗИКАСИ
1962

Muallif :с. Э. ФРИШ ва А. В, ТИМОРЕВА

Nashriyot :TOSHKENT" УРТА в а о л и й МАКТАБ“ ДАВЛАТ НАШРИЁТИ

Умумий физика курси, Механика
1995

Muallif :М.Раҳматуллаев

Nashriyot :Тошкент, "Ўқитувчи" нашриёти

Молекуляр физика
2021

Muallif :А. К Кикоин I.K.Кикоин

Nashriyot :TOSHKENT

МОЛЕКУЛЯР ФИЗИКА
2021

Muallif :К Кикоин I.K.Кикоин

Nashriyot :TOSHKENT

NOANA’NAVIY VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI
2021

Muallif :T.Sh. MAJIDOV

Nashriyot :TOSHKENT

Қайта тикланувчи энергия манбалари. Ўзбекистон шароитида ишлаб чиқариш ва ишлатиш истиқбол
2021

Muallif :О.З.Тоиров, К.Т.Алимходжаев, Ш.К.Алимходжаев.

Nashriyot :TOSHKENT

УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИ III том ОПТИКА, АТОМ ФИЗИКАСИ, АТОМ ЯДРОСИ ВА ЭЛЕМЕНТАР ЗАРРАЛАР ФИЗИК
2021

Muallif :И. В. С А В Е Л Ь Е В

Nashriyot :TOSHKENT

Umumiy fizika kursidan masalar to'plami
2021

Muallif :M.C.Цедрик

Nashriyot :TOSHKENT

Boshlang’ich matematika nazariyasi va metodikasi
2010

Muallif :E.Jumayev

Nashriyot :Toshkent, "Turon-Iqbol" nashriyoti

MATEMATIKA
2007

Muallif :N . H A M E D O V A , Z . IB R A G IM O V A

Nashriyot :Toshkent"Turon-Iqbol"

OlIY MATEMATIKA
2013

Muallif :S.S.Nasridinov

Nashriyot :Toshkent

ОЛИЙ МАТЕМАТИКА АСОСЛАРИ
1994

Muallif :X.МАНСУРОВ , А.БОРИСОВ

Nashriyot :Toshkent "Узбекистан»

Axborot texnologiyalari
2004

Muallif :R.R.Shodiyev

Nashriyot :TOSHKENT"O'qituvchi"

АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
2006

Muallif :С. С. Қосимов

Nashriyot :Тошкент - “ Алоқачи”

АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
2000

Muallif :С. С. Ғуломов, Р. X. Алимов

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ШАРК.» НАШРИЁТ-МАТБАА АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИ БОШ ТАХРИРИЯТИ

ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
2015

Muallif :Н.МУСЛИМОВ, М.УСМОНБОЕВА, Д.САЙФУРОВ, А.ТЎРАЕВ

Nashriyot :Toshkent

KOMPYUTER TARMOQLARI CHUQURLASHTIRILGAN KURSI
2007

Muallif :X. Zayniddinov, S. O‘rinboyev, A. Beletskiy

Nashriyot :TOSHKENT"SHARQ"

MATEMATIKA O'QITISH METODIKASI
2011

Muallif :S.Alixonov

Nashriyot :TOSHKENT Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi

FIZIKA : ELEKTRODINAMIKA ASOSLARI , TEBRANISHLAR VA TO‘LQINLAR 2 - k i t o b
2004

Muallif :M. H. O‘LMASOVA

Nashriyot :TOSHKENT"O'qituvchi"

ASTROFIZIKA I QISM
2009

Muallif :I. Sattorov

Nashriyot :TOSHKENT"Iqtisod-Moliya"

ASTROFIZIKA II qism
2007

Muallif :I. SATTAROV

Nashriyot :TOSHKENT "Turon-Iqbol"

ASTRONOMIYA VA KOINOT
2013

Muallif :Т. V. KADASH

Nashriyot :TOSHKENT"DAVR"

Fizika Kursi
2007

Muallif :N.A. Sultonov

Nashriyot :TOSHKENT"Fan va texnologiya"

ФИЗИКА КУРСИ МЕХАНИКА, ЭЛЕКТР, ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
2000

Muallif :М. ИСМОИЛОВ, П. ҲАБИБУЛЛАЕВ, М. ХАЛИУЛИН

Nashriyot :TOSHKENT"Узбекистан"

ФИЗИКА КУРСИ МЕХАНИКА, ЭЛЕКТР, ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
2000

Muallif :М. ИСМОИЛОВ, П. ҲАБИБУЛЛАЕВ, М. ХАЛИУЛИН

Nashriyot :TOSHKENT"Узбекистан"

Fizika Kursi
2007

Muallif :N.A. Sultonov

Nashriyot :TOSHKENT"Fan va texnologiya"

ASTRONOMIYA VA KOINOT
2013

Muallif :Т. V. KAD ASH

Nashriyot :TOSHKENT"DAVR-NASHRIYOT"

Fizika kursi mexanika , molekulyar fizika
1994

Muallif :O.Qodirov

Nashriyot :TOSHKENT"Узбекистан"

Механика, электр, электромагнитизм
2000

Muallif :М. Исмоилов П.Ҳабубиллаев М.Халиулин

Nashriyot :Тошкент

Физика 1-китоб. Механика, молекуляр физика ва иссиқлик
1997

Muallif :M.H. Ўлмасова Ж.Камолов Т.Лутфиллаева

Nashriyot :Тошкент

Физика 1-китоб. Механика, молекуляр физика ва иссиқлик
1997

Muallif :M.H. Ўлмасова Ж.Камолов Т.Лутфиллаева

Nashriyot :Тошкент

Механика, молекуляр физика, 1-қисм
2005

Muallif :О.Қодиров

Nashriyot :“Фан ва технология”

Физикадан Практикум механика ва моликуляр физика
1973

Muallif :В.И.Иванова А, Г.Белянкин Г.П. Мотулевич Э. С. Четверикова И.Л.Яковлев

Nashriyot :Тошкент

Fizikadan Praktikum Mexanika va Molekulyar Fizika
2006

Muallif :J.A.Toshxonova

Nashriyot :TOSHKENT O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti

UMUMIY FIZIKA KURSIDAN MASALALAR TO`PLAMI ( II qism )
2021

Muallif :VOLKENSHTEYN VALENTINA SERGEYEVNA Tarjimonlar: M. Ismoilov, S. Do`stmatov va SH. Turobov

Nashriyot :TOSHKENT

MEXANIKA VA MOLEKULYAR FIZIKA KURSI BO’YICHA LABORATORIYA ISHLARINI BAJARISH UCHUN USLUBIY
2010

Muallif :Egamberdiyev B. O’zMU, prof., akad. Mamadalimov A.T.

Nashriyot :TOSHKENT

Умумий физика курси Электр
1961

Muallif :С.Г.Калашников

Nashriyot :Тошкент

MOLEKULAR FIZIKA
2013

Muallif :Xayriddinov B. B. Xayriddinov, Sh. Jo‘rayev, N. Xolmirzayev, E. Turumov;

Nashriyot :TOSHKENT O'ZBEKISTON FAYLASUFLARI MILLIY JAMIYATI NASHRIYOT

Molekulyar fizika va Termodinamika asoslari
2008

Muallif :B.Izbosarov, I.Kamolov

Nashriyot :TOSHKENT"Yurist-media markazi"

ҚУЁШ ФИЗИКАСИ
2003

Muallif :М.М. Заки])ов, Ю.Ч. Муслимова

Nashriyot :TOSHKENT"Университет"

Теплиция парники
1997

Muallif :Юрий Николаевич Шубаев

Nashriyot :Феникс

Нетрадиционн ые и возобновляемые источники энергии
2010

Muallif :Ю.Д. Сибикин М. Ю. Сибикин

Nashriyot :Moskva КНОРУС

UMUMIY ASTRONOMIYA
2008

Muallif :MAMADMUSA MAMADAZIMOV

Nashriyot :TOSHKENT"Yangi asr avlodi"

Нетрадиционн ые и возобновляемые источники энергии
2010

Muallif :Ю.Д. Сибикин М. Ю. Сибикин

Nashriyot :Moskva КНОРУС

УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИ III том ОПТИКА АТОМ ФИЗИКАСИ
1962

Muallif :С. Э. ФРИШ, А. В. ТИМОРЕВА

Nashriyot :TOSHKENT "УРТА в а О л и й МАКТАБ“ ДАВЛАТ НАШРИЁТИ

Умумий физика курси механика
2021

Muallif :М. Раҳматуллаев

Nashriyot :Тошкент

Молекуляр физика
2021

Muallif :А. К Кикоин I.K.Кикоин

Nashriyot :TOSHKENT

МОЛЕКУЛЯР ФИЗИКА
2021

Muallif :К Кикоин I.K.Кикоин

Nashriyot :TOSHKENT

Қайта тикланувчи энергия манбалари. Ўзбекистон шароитида ишлаб чиқариш ва ишлатиш истиқбол
2021

Muallif :О.З.Тоиров, К.Т.Алимходжаев, Ш.К.Алимходжаев.

Nashriyot :TOSHKENT

УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИ III том ОПТИКА, АТОМ ФИЗИКАСИ, АТОМ ЯДРОСИ ВА ЭЛЕМЕНТАР ЗАРРАЛАР ФИЗИК
2021

Muallif :И. В. С А В Е Л Ь Е В

Nashriyot :TOSHKENT

A S T R O F I Z I K A
2009

Muallif :I. S attorov

Nashriyot :TOSHKENT

ASTRONOMIYA va KOINOT
2013

Muallif :V. KADASH

Nashriyot :TOSHKENT

Fizika kursi
2005

Muallif :Qodirov.O

Nashriyot :Fan va texnologiya

UMUMIY FIZIKA KURSIDAN MASALALAR TO`PLAMI 2
2019

Muallif :V.S. VOLKENSHTEYN

Nashriyot :TOSHKENT

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
2010

Muallif :Ю.Д. Сибикин М. Ю. Сибикин

Nashriyot :Moskva

КУРС ФИЗИКИ
2006

Muallif :Т. И. ТРОФИМОВА

Nashriyot :Moskva

Umumiy astronomiya
2008

Muallif :Mamadmusa Mamadazimov

Nashriyot :TOSHKENT

Наука и Образование:Актулное вопросы теории и практики
2021

Muallif :G'aybullayeva N

Nashriyot :Самара

CorelDraw dasturi va uning imkoniyatlari
2010

Muallif :M. ARIPOV, B. BEGALOV, U. BEGIMQULOY, M. MAMARAJABOV

Nashriyot :TOSHKENT

DASTURLASH ASOSLARI
2007

Muallif :SH.A.Nazirov, G.Divald

Nashriyot :TOSHKENT

Культура мультимедиа
2004

Muallif :Шлыкова О. В.

Nashriyot :Moskva

Культура мультимедиа
2004

Muallif :Шлыкова О. В.

Nashriyot :Moskva

PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALAR OʻQUV QOʻLLANMA Тoshkent –
2019

Muallif :SH.POZILOVA

Nashriyot :TOSHKENT

“ТАЪЛИМДА МУЛЬТИМЕДИА ИЛОВАЛАРИ” фанидан лаборатория ишларини бажариш бўйича УСЛУБИЙ КЎРСА
2018

Muallif :Н.Жўраев, Н.Н.Абдуллажонова

Nashriyot :Farg'ona

Multimedia: Making It Work Eighth Edition
2011

Muallif :Tay Vaughan

Nashriyot :The McGraw heff Compenleks

ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ МОДУЛИ БЎЙИЧА
2017

Muallif :Ў.О.Тоҳиров

Nashriyot :Toshkent

“ЭЛЕКТРОН ПЕДАГОГИКА ВА ПЕДАГОГНИНГ ШАХСИЙ, КАСБИЙ АХБОРОТ МАЙДОНИНИ ЛОЙИҲАЛАШ” МОДУЛИ БЎЙ
2015

Muallif :Т.Т.Шоймардонов, В.С.Хамидов, М.Файзиева, А.Э.Обидов

Nashriyot :Toshkent

ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР ВА ИННОВАЦИЯЛАР МОДУЛИ БЎЙИЧА
2017

Muallif :Ў.О.Тоҳиров

Nashriyot :Toshkent

IXTISOSLASHGAN DASTURIY VOSITALAR
2019

Muallif :R.X. AYUPOV

Nashriyot :Toshkent

PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALAR
2019

Muallif :SH.POZILOVA

Nashriyot :Toshkent

«ТАЪЛИМДА МУЛЬТИМЕДИА ТИЗИМЛАРИ ВА МАСОФАВИЙ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ» МОДУЛИ БЎЙИЧА
2015

Muallif :В.С.Хамидов Д.А.Собирова

Nashriyot :Toshkent

КОМПЬЮТЕР САВОДХОНЛИГИ
2015

Muallif :Boltayev B., Mahkamov M.,

Nashriyot :Toshkent

OLIY MATEMATIKA
2010

Muallif :N.Jabborov, E.O.Aliqulov, Q.S.Axmedova

Nashriyot :“Qarshi davlat universiteti” nashriyoti

Fizika kursi
2007

Muallif :N.A. Sultonov

Nashriyot :TOSHKENT"Fan va texnologiya"

Fizika
2011

Muallif :Т.М. Оплачко

Nashriyot :TOSHKENT

Fizikadan Praktikum Mexanika va Molikulyar Fizika
2006

Muallif :J.A.Toshxonova

Nashriyot :TOSHKENT O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti

Matematik analiz 1qism
2015

Muallif :O'.Toshmetov R.M. Turg'unboyev

Nashriyot :TOSHKENT"Exestemum-Press"

MATEMATIKA 0 ‘QITISH METODIKASIDAN PRAKTIKUM
2004

Muallif :М. E. JUMAYEV

Nashriyot :TOSHKENT"O'qituvchi"

MATEMATIKA 0 ‘QITISH METODIKASI
2011

Muallif :S. ALIXONOV

Nashriyot :Toshkent Cho'lpon nomidagi nashriyot

КУРС ФИЗИКИ
2006

Muallif :Т. И. ТРОФИМОВА

Nashriyot :Moskva Academia

КУРС ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
2004

Muallif :И.И. БАВРИН

Nashriyot :Moskva

ЗАДАЧИ ПО ОБЩЕЙФИЗИКЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ 9-Е ИЗДАНИЕ (ЭЛЕКТРОННОЕ)
2012

Muallif :И. Е. Иродов

Nashriyot :TOSHKENT

Курс общей физики. Механика
2011

Muallif :Алешкевич В.А. Деденко Л.Г. Караваев В.А.

Nashriyot :Moskva

АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
2000

Muallif :С. С. Руломов, Р. X. Алимову X. С. Лутфуллаев, А. Т. Шермухамедов, Г. Г. Назарова, К>.

Nashriyot :TOSHKENT «Шарк» нашриёт-матбаа акциялорлик компанияси

ОСНОВЫ АЛГОРИТЗИМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
2006

Muallif :В.Д.Колдаев

Nashriyot :Москва

KOMPYUTER GRAFIKASI
2006

Muallif :T. RIXSIBOYEV

Nashriyot :TOSHKENT O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi

Kompyuter grafikasi va Web dizayn
2013

Muallif :M.E.Mamarajabov S.Q.tursunov

Nashriyot :TOSHKENT Cho'lpon nomidagi nashriyot

TA’LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI Pedagogika oliy ta’lim muassasalari barcha ta’lim yo‘nali
2019

Muallif :Tursunov S.Q., Nazarov I.U.

Nashriyot :TOSHKENT "Adabiyot uchqunlari"

WEB TEXNOLOGIYALARI
2013

Muallif :M.ARIPOV, S. DOTTOYEV, M. FAYZIYEVA

Nashriyot :T:0 ‘zbekiston faylasuflari milliy jam iyati nashriyoti

Теоремические основы информатики
2016

Muallif :Стариченко Б.Е.

Nashriyot :Moskva

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
2012

Muallif :В. А. Зорич

Nashriyot :Moskva

Chizma geometriya 1-qism
2003

Muallif :Ismatullayev R

Nashriyot :TOSHKENT

Chizma geometriya
2020

Muallif :Shukurov A.R

Nashriyot :Buxoro

Chizma geometriya
2006

Muallif :Qulnazarov B.B

Nashriyot :TOSHKENT "O'zbekiston"

ЧИЗМА ГЕОМЕТРИЯ КУРСИ
1997

Muallif :Xorunov R

Nashriyot :TOSHKENT «УКИТУВЧИ» НАШРИЁТИ

Chizma geometriya 1-qism
2005

Muallif :Nizomiy nomidagi TDPU

Nashriyot :TOSHKENT NIZOMIY NOMIDAGI TDPU

Perspektiva
2012

Muallif :Valiyev Azamjon

Nashriyot :TOSHKENT: "Voris-nashriyot"

Perspektiva
2009

Muallif :Valiyev A.N

Nashriyot :TOSHKENT"Voris-nashriyot"

Chizma geometriya
2006

Muallif :Sh.Murodov, L.Xakimov, A.Xolmurzayev, M.Jumayev, A.To‘xtayev

Nashriyot :TOSHKENT

Chizma geometriya
2007

Muallif :Yodgorov J

Nashriyot :TOSHKENT:"Turon-Iqbol"

Chizmachilik
2016

Muallif :Rahmonov I N. Qirg`izboyev

Nashriyot :“Voris-nashriyot”, TOSHKENT

Chizmachilikdan ma'lumotnoma
2019

Muallif :Rahmonov I, Abdurahmonov A

Nashriyot :TOSHKENT Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona

Geometrik va Proyeksiyon chizmachilik
2008

Muallif :Yodgorov J , Sobirov T.R

Nashriyot :TOSHKENT "Yangi asr avlodi"

Mashinasozlik chizmachiligi
2009

Muallif :Narzullayev A, Yodgorov J

Nashriyot :TOSHKENT O'zbekiston faylasuflar jamiyati

Topografik chizmachilik
2021

Muallif :Yodgorov, Nodir Djalolovich

Nashriyot :Buxoro“Sadriddin Salim Buxoriy” Durdona nashriyoti,

Chizmachilik
2020

Muallif :Sobirov Tolib

Nashriyot :TOSHKENT

MATEMATIK ANALIZDAN MUSTAQIL ISHLAR
2008

Muallif :Shoimqulov .A.B. T.T. To`ychiyev. D.H. Djumaboyev

Nashriyot :TOSHKENT O'zbekiston faylasuflar Milliy jamiyati

Высшая математика т.1
2000

Muallif :А.Гусак

Nashriyot :Минск

Высшая математика
2010

Muallif : К.В.Балдин

Nashriyot :Москва

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ
2010

Muallif :И. В. ПРОСКУРЯКОВ

Nashriyot :Moskva

Geometriya
1996

Muallif :Н.Д.ДОДАЖОНОВ, М.Ш.ЖУРАЕВА

Nashriyot :ТОШКЕНТ"ЎҚИТУВЧИ"

ANALITIK GEOMETRIYADAN MASALALAR TO'PLAMI
2005

Muallif :S.V. BAXVALOV, P.S.MODENOV, A.S.PARXOMENKO

Nashriyot :TOSHKENT

СБОРНИК ЗАДАЧ п о АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ
1964

Muallif :С. В. БАХВАЛОВ, П. С. МОДЕНОВ, А. С. ПАРХОМЕНКО

Nashriyot :Moskva

ANALITIK GEOMETRIYADAN MASALALAR TO’PLAMI
2005

Muallif :S.V. B A X V A L O V , P.S.M O D E N O V , A .S .P A R X O M E N K O

Nashriyot :TOSHKENT

ЗАДАЧИ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ
2012

Muallif :И. Е. Иродов

Nashriyot :Москва

Теоремические основы информатики
2016

Muallif :Стариченко Б.Е.

Nashriyot :Moskva

КУРС ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
2004

Muallif :И.И. БАВРИН

Nashriyot :Moskva

Fizika kursi mexanika, elektr elektronagnetizm
2000

Muallif :M.Ismoilov,P. Habubillayev,M.Xaliulin

Nashriyot :TOSHKENT "O'zbekiston"

Fizika kursi mexanika, molikulyar fizika 1qism
2005

Muallif :O.Qodirov

Nashriyot :T: "Fan va Texnalogiya

MOLEKULAR FIZIKA
2013

Muallif :B. Xayriddinov, Sh. Jo‘rayev, N. Xolmirzayev, E. Turumov;

Nashriyot :TOSHKENT O'zbekiston faylasuflar Milliy jamiyati

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ТОМ 1
2013

Muallif :В. В. АЛЕКСЕЕВ, Л. И. МАКЛАКОВ

Nashriyot :Казань

Нетрадиционн ые и возобновляемые источники энергии
2010

Muallif :Ю.Д. Сибикин М. Ю. Сибикин

Nashriyot :Moskva

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ФИЗИКИ Механика, молекулярная физика
2015

Muallif :Е. Н. Бодунов, В. И. Никитченко, А. М. Петухов

Nashriyot :Сан-Петербург

Общий курс физики Т. II. Термодинамика и молекулярная физика.
2005

Muallif :С и в у х и н Д. В.

Nashriyot :Москва М:Физматлит

ОБЩИЙ КУРС ФИЗИКИ Том I МЕХАНИКА
2005

Muallif :С и в у х и н Д. В.

Nashriyot :Москва

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ Механика
2011

Muallif :А лешкевич В.А., Деденко Л.Г., Караваев В.А.

Nashriyot :Москва М:Физматлит

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ Т О М 1 МЕХАНИКА МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
1982

Muallif :И. В. С А В Е Л Ь Е В

Nashriyot :Москва «НАУКА» ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ Т О М 1 МЕХАНИКА МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
1982

Muallif :И. В. С А В Е Л Ь Е В

Nashriyot :Moskva "Наука"

Kompozitsiya asoslari
2013

Muallif :Н. Т. ҒАФУРОВА, Л.Э.МАХМУДОВ

Nashriyot :TOSHKENT

KOMPOZITSIYA ASOSLARI
2009

Muallif :D. A. Nazflov, L V. Dimitriyeva. N. X. Xadjibayeva

Nashriyot :TOSHKENT"Yangi asr avlodi"

МАКТАБДА ТАСВИРИЙ САНЪАТНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ
2004

Muallif :Раҳим Ҳасанов

Nashriyot :TOSHKENT"Fan"

Rangtasvir
2006

Muallif :Oripova

Nashriyot :TOSHKENT "O'zbekiston"

TASVIRIY SAN’AT O’QITISH METODIKASI (QADIMGI O’RTA OSIYO VA O’ZBEKISTONDA TASVIRIY SAN’AT)
2014

Muallif :S.S. ABDULLAYEV

Nashriyot :TOSHKENT

Kompozitsiya asoslari
2010

Muallif :Muhammadiyev

Nashriyot :Samarqand

TASVIRIY SAN’AT ASOSLARI
2008

Muallif :RAHIM HASANOV

Nashriyot :TOSHKENT

ТАСВИРИЙ САНЪАТНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ
2004

Muallif :Раҳим Хасанов

Nashriyot :TOSHKENT"Fan"

Qalamtasvir gips modellarini chizish
2011

Muallif :S.Abdullayev

Nashriyot :Toshkent, "Fan va texnologiya" nashriyoti

Qalamtasvir asoslari
2013

Muallif :S.Abdullayev

Nashriyot :Toshkent, "Fan va texnologiya" nashriyoti

ALGEBRA VA SONLAR NAZARIYASI FANINING O'QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

"INFORMATIKANING NAZARIY ASOSLARI" fanining o'quv dasturi
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

MATEMATIK ANALIZ FANINING O'QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

MATEMATIK ANALIZ FАNINING O'QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

MUQOBIL ENERGIYA MANBALARI FANINING O'QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

MUTAXASSISLIKKA KIRISH FANINING O'QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

OLIY MATEMATIKA FANINING O'QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

OLIY MATEMATIKA FANINING O'QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI" fanining о'quv dasturi
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI" fanining o'quv dasturi
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

UМUМIY FIZIKA FANINING O'QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

"UMUMIY FIZIKA" FANINING О'QUY DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

РАНГТАСВИР
2018

Muallif :Нурманов Эркин Атамбаевич

Nashriyot :ТОШКЕНТ «Info Capital Group»

Тасвирий санъат технoлогияси ва нусха кўчириш
2007

Muallif :БОТИР БОЙМEТОВ, ЎРИНБОЙ НУРТАЕВ

Nashriyot :TOSHKENT"Iqtisod-Moliya"

ЧИЗМАТАСВИР
2012

Muallif :МУҲАММАДИЁР ТОШМУPОДОВ

Nashriyot :TOSHKENT"Noshir"

RANGSHUNOSLIK
2009

Muallif :S . BULATOV

Nashriyot :TOSHKENT O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti

РАНГШУНОСЛИК BA КОМПОЗИЦИЯ АСОСЛАРИ
2019

Muallif :ХУДАЙБЕРГАНОВ

Nashriyot :TOSHKENT«Lesson Press» нашриёти

ILMIY TADQIQOT METODOLOGIYASI FANINING O'QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИЧИСКИЙ АНАЛИЗ 1- курс (1,2 семестр)
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 1- курс (1,2 семестр)
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧВБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Теоретические основы информатики
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКИ (МЕХАНИТКА МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИ 1-КУРС (1,2 СЕМЕСТР)
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ОБШЕЙ ФИЗИКИ
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

MATERIALSHUNOSLIK
2021

Muallif :A.R.Jo‘rayev, Z.D.Rasulova, S.I.Baxtiyorova, K.E.Bolliyev, A.M.Shoimov

Nashriyot :Buxoro: "Durdona"

Физика курси
1989

Muallif :Комил Аҳмаджанов

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
2012

Muallif :В. А. Зорич

Nashriyot :Москва Издательство МЦНМО

Началъний курс математики (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :Б.Н.Юлдашев

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Началъний курс математики(Ochiq dars)
2022

Muallif :Б.Н.Юлдашев

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Началъний курс математики
2021

Muallif :Б.Н.Юлдашев

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

ФУНКЦИЯЛАР НАЗАРИЯСИ
2004

Muallif :Ш.А. АЮПОВ, М.А. ВЕРДИКТОВ, P.M. TYPFYHBOEB

Nashriyot :Т., “УАЖБНТ”

ХИСОБЛАШ МЕТОДЛАРИ
2008

Muallif :М. ИСРОИЛОВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «IQTISOD-MOLIYA»

ЯРИМУТКАЗГИЧЛАР ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИКЛАШ УСУЛЛАРИ
2001

Muallif :C. ЗАЙНОБИДЦИНОВ, X. АКРАМОВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ “УЗБЕКИСТОН”

ГЕОМЕТРИК ЯСАШ МЕТОДЛАРИ
1965

Muallif :Р. К. ОТАЖОНОВ

Nashriyot :„УКИТУВЧИ" НАШРИЁТИ

КОМПЛЕКС АНАЛИЗ
1998

Muallif :Г.Ҳудойберганов, А.Ворисов, Ҳ.Мансуров

Nashriyot :ТОШКЕНТ «УНИВЕРСИТЕТ»

CHIZMA GEOMETRIYA
2008

Muallif :SH. MURODOV, L. HAKIMOV, A. XOLMURZAYEV

Nashriyot :TOSHKENT «IQTISOD-M OLIYA»

АЛГЕБРА ВА СОНЛАР НАЗАРИЯСИ КУРСИ
2001

Muallif :Ж . Х О Ж И ЕВ, А. С. Ф А Й Н Л Е Й Б

Nashriyot :ТОШКЕНТ “УЗБЕКИСТОН”

МАТЕМАТИК АНАЛИЗ КУРСИДАН МИСОЛ ВА МАСАЛАЛАР ТУПЛАМИ
2000

Muallif :А. САЪДУЛЛАЕВ, Г. ХУДОЙБЕРГАНОВ, X- МАНСУРОВ, А. БОРИСОВ, Т. ТУЙ Ч И ЕВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ “УЗБЕКИСТОН”

ГЕОМЕТРИЯ
1988

Muallif :Н. ДОДАЖОНОВ, Р. ЮНУСМЕТОВ, Т. АБДУЛЛАЕВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

ГЕОМЕТРИЯ МАСАЛАЛАР ТЎПЛАМИ
2001

Muallif :Жумаев Эркин Эргашевич

Nashriyot :ТОШКЕНТ

ANALITIK GEOMETRIYA
2008

Muallif :A.Y. NARMANOV

Nashriyot :0‘ZBEKISTON FAYLASUFLARI MILLIY JAMIYATINASHR1YOTI TOSHKENT

Деференциал геометрия ва топология курсидан масалалар тўплами
2014

Muallif :A.Y. NARMANOV, A.S.Sharipov, J.O.Aslonov

Nashriyot :ТОШКЕНТ «УНИВЕРСИТЕТ»

CHIZMA GEOMETRIYA
2006

Muallif :В. В. QULNAZAROV

Nashriyot :TOSHKENT « 0 ‘ZBEKIST0N»

ЧИЗМА ГЕОМЕТРИЯ ВА МУҲАНДИСЛИК ГРАФИКАСИ
2003

Muallif :Г.Я. СОДИҚОВА

Nashriyot :ТОШКЕНТ “УЗБЕКИСТОН”

МАТЕМАТИК АНАЛИЗ
1994

Muallif :Т. АЗ ЛАРОВ, Ҳ. МАНСУРОВ

Nashriyot :TOSHKENT "Уқитувчи"

Matematika
2007

Muallif :N.Hamidova, Z.Ibragimova, T.Tasetov

Nashriyot :Toshkent "Turon-Iqbol"

АМАЛИЙ МАТЕМАТИКА, ДАСТУРЛАШ ВА КОМПЬЮТЕРНИНГ ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИ
2000

Muallif :Т.Х.ХОЛМАТОВ, Н.И.ТАЙЛАКОВ

Nashriyot :Тошкент — «Меҳнат»

MATEMATIK MODELLAR VA USULLAR
2006

Muallif :SH. MO‘MINOV

Nashriyot :Toshkent "Turon-Iqbol"

Matematikadan qo'llanma
2006

Muallif :F.R.Usmonov, R.D.Isomov, B.O.Xo'jayev

Nashriyot :Toshkent "Yangi asr avlodi"

ОЛИЙ МАТЕМАТИКАДАН МАСАЛАЛАР ЕЧИШ
2002

Muallif :Ш.И.ТОЖИЕВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ .УЗБЕКИСТОН»

EHTIMOLLIKLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK STATISTIKA
2012

Muallif :Sh.Q. Farmonov, R.M. Turgunbayev, L.D. Sharipova, N.T. Parpiyeva

Nashriyot :Toshkent«TAFAKKUR~BO‘STONI»

EHTIMOLLIKLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK STATISTIKA
2005

Muallif :E.Ma'murov,T.Adirov

Nashriyot :Тошкент

Ҳақиқий ўзгарувчининг функсиялари назарияси
1993

Muallif :Саримсоқов

Nashriyot :Тошкент "Ўқитувчи"

Matematikadan qo'llanma
2006

Muallif :F.Usmonov

Nashriyot :Toshkent"Yangi asr avlodi"

MATEMATIKA
2006

Muallif :QOSIMOV F.M.

Nashriyot :Buxoro

MATEMATIK STATISTIKA KURSI
2006

Muallif :N. X. ULUG‘MURODOV

Nashriyot :Toshkent "Turon- Iqbol"

Integral tenglamalar
2007

Muallif :M. SALOHIDDINOV

Nashriyot :Toshkent« Y A N G IY U L P O L IG R A P H S E R V IC E »

Классик механика
1988

Muallif :РАҲИМОВ А. У.

Nashriyot :Тошкент "Ўқитувчи"

МЕХАНИКА ВА МОЛЕКУЛАР ФИЗИКАДАН АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ
2001

Muallif :Э. Н. НАЗИРОВ, 3. А. ХУДАЙБЕРГАНОВА, Н.Х. САФИУЛЛИНА

Nashriyot :ТОШКЕНТ “Узбеки с то н ”

КАРРАЛИ ВА ЭГРИ ЧИЗИКЛИ ИНТЕГРАЛЛАР
1992

Muallif :Х .Р .ШОКИРОВА

Nashriyot :Тошкент «Узбекистон»

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ТОМ I
1974

Muallif :Г. А. ЗИСМАН и О. М. ТОДЕС

Nashriyot :ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ФИЗИКА КУРСИ
2000

Muallif :М. ИСМОИЛОВ, П. ҲАБИБУЛЛАЕВ, М. ХАЛИУЛИН

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎЗБЕКИСТОН»

ФИЗИКА
2004

Muallif :Б. О. Отакулов, Ю. П. Пулатов, Н. А. Халилов, 3. А. Гозиев

Nashriyot :Т., «УАЖБНТ»

УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИ
2002

Muallif :Ў. Қ. НАЗАРОВ

Nashriyot :Т.: Ўзбекистон

ELEKTROMAGNETIZM
2006

Muallif :B.F.IZBOSAROV,I.R.KAMOLOV

Nashriyot :Toshkent "Iqtisod-Moliya"

МЕХАНИКА ВА МОЛЕКУЛЯР ФИЗИКАДАН ПРАКТИКУМ
2001

Muallif :Э. Н. НАЗИРОВ, 3. А. ХУДАЙБЕРГАНОВА, Н.Х. САФИУЛЛИНА

Nashriyot :ТОШКЕНТ “Узбекистон ”

ASTROFIZIKA 2-qism
2007

Muallif :I. SATTAROV

Nashriyot :TOSHKENT «TURON-IQBOL»

UMUMIY ASTRONOMIYA
2008

Muallif :MAMADMUSA MAMADAZIMOV

Nashriyot :Toshkent «Yangi asr avlodi»

УМУМИЙ ВА АНОРГАНИК КИМЁ
2003

Muallif :Қ. АҲМЕРОВ, А. ЖАЛИЛОВ, Р. САЙФУТДИНОВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ “Узбекистон ”

UMUMIY VA ANORGANIK KIMYO
2006

Muallif :0 . AHMEROV, A. JALILOV, R. SAYFUTDINOV

Nashriyot :TOSHKENT - «O'ZBEKISTON»

АНОРГАНИК КИМЁ
1992

Muallif :Ю.Т.Тошпўлатов Л С. Исҳоқоб

Nashriyot :«Ўкитувчи» нашриёти

АНОРГАНИК КИМЁДАН АМАЛИЙ МАШРУЛОТЛАР
1996

Muallif :3. К-КОДИРОВ , А. Г. МУФТАХОВ, Ш.К,. НОРОВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ “Узбекистон ”

ОРГАНИК КИМЁ УСУЛЛАРИ
1998

Muallif :K . H. АХМ ЕДОВ, X . Й. ЙУЛДОШЕВ

Nashriyot :Тошкен т « У Н И В Е Р С И Т Е Т *

ORGANIK KIMYO
2008

Muallif :R. A. Shoymardonov

Nashriyot :Toshkent: Yangiyul poligraph service

CHIZMA GEOMETRIYA
2007

Muallif :J. YODGOROV

Nashriyot :Toshkent «TURON-IQBOL»

Geometrik va proyeksion chizmachilik
2008

Muallif :J.Y.YODGOROV

Nashriyot :Toshkent «Yangi asr avlodi»

ЧИЗМАЧИЛИK
1992

Muallif :Ж.Е. ЁДГОРОВ, К.М. КОБУЛЖОНОВ, А.К. АБДYЛЛАЕВ , И. МАМУРОBA

Nashriyot :Тошкент "Ўқитувчи"

С++ ТИЛИГА КИРИШ
2005

Muallif :САЙФИЕВ Ж. Ф

Nashriyot :Бухоро

FUNKSIONAL ANALIZ
2007

Muallif :Ayupov Sh.A., Berdiqulov M.A., Turg‘unbayev R.M.

Nashriyot :Toshkent

FIZIKA 0 ‘QITISH USLUBI ASOSLARI
2006

Muallif :N. SADRIDDINOV, A. RAHIMOV, A. MAMADALIYEV, Z. JAMOLOVA

Nashriyot :TOSHKENT — «O'ZBEKISTON»

ЯРИМУТКАЗГИЧЛАР ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИКЛАШ УСУЛЛАРИ
2001

Muallif :С. ЗАЙНОБИДЦИНОВ, X. АКРАМОВ

Nashriyot :Тошкент "Узбекистан"

Fizika Optika, Atom va Yadro fizikasi
2010

Muallif :M.H.O'lmasova

Nashriyot :Toshkent "Cho'lpon nashriyoti"

Analitik geometriya
2008

Muallif :A.Y. Narmanov

Nashriyot :0‘ZBEKISTON FAYLASUFLARI MILLIY JAMIYATINASHR1YOTI TOSHKENT

ELEKTROMAGNETIZM
2006

Muallif :B.F.IZBOSAROV,I.R.KAMOLOV

Nashriyot :TOSHKENT «IQTISOD-MOLIYA»

ФИЗИКА
2004

Muallif :Б. О. Отацулов, Ю. П. Пулатов, Н. А Халилов, 3. А. Розиев

Nashriyot :Тошкент

MATEMATIKA
2007

Muallif :N. HAMEDOVA, Z. IBRAGIMOVA, T. TASETOV

Nashriyot :«Turon-Iqbol" nashriyoti

ЧИЗМА ГЕОМЕТРИЯ КУРСИ
1997

Muallif :Р. ҲОРУНОВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

Ҳақиқий ўзгарувчининг функциялари назарияси
1993

Muallif :Т. А. САРИМСОКрВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «УЗБЕКИСТОН»

АМАЛИЙ МАТЕМАТИКА, ДАСТУРЛАШ ВА КОМПЬЮТЕРНИНГ ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИ
2000

Muallif :Т.Холматов

Nashriyot :Тошкент — «Меҳнат»

МАТЕМАТИКА
1975

Muallif :А. А. СТОЛЯР, М. П. ЛЕЛЬЧУК

Nashriyot :Минск, «Вышэйш. школа»

Теория вероятностей и математическая статистика
1999

Muallif :В.Е.Гмурман

Nashriyot :Москва Высшая школа

Краткий курс высшей математики
2001

Muallif :В.А.Кудрявцев

Nashriyot :Москва " Acтрел"

Высшая математика в упражнениях и задачах
2003

Muallif :П.Е.Данко

Nashriyot :Москва " Оникс 21 век"

РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ПАКЕТАХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
2020

Muallif :Ж. ЖУМАЕВ

Nashriyot :издательство «Дурдона» Бухара

ОЛИЙ МАТЕМАТИКА АСОСЛАРИ
1995

Muallif :Т . Жураев , А. Саъдуллаев, Е. Худойберганов

Nashriyot :Тошкент «Ўзбекистон»

Энциклопедия элементарной математики Том 1. Арифметика
2013

Muallif :П. С. Александров

Nashriyot :Москва «Книга по Требованию»

Алгебра и теория чисел
2013

Muallif :Л.Я. Куликов

Nashriyot :Москва «Книга по Требованию»

Сборник задач по алгебре
2001

Muallif :А.И.Кострикина

Nashriyot :Москва "Физико-Математическая Литература"

Курс высшей алгебры
1968

Muallif :А.Г.Курош

Nashriyot :Москва " Наука"

ЛЕКЦИИ ПО AЛГЕБРЕИ ГЕОМЕТРИИ
1999

Muallif :В. Т. Петрова

Nashriyot :М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС"

EHTIMOLLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK STATISTIKA
2006

Muallif :A.S.RASULOV, G.M.RAIMOVA, X. K. SARIMSAKOVA

Nashriyot :T.: O'zbekiston faylasuflari milliyjamiyati nashriyoti,

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО КУРСУ «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
2013

Muallif :Я. В. Радыно, В. И. Чесалин, А. Г. Яблонская

Nashriyot :МИНСK

ҲАҚИҚИЙ ЎЗГАРУВЧИНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ НАЗАРИЯСИ
1993

Muallif :Т. А. САРИМСОКОВ

Nashriyot :Тошкент «Ўзбекистон»

Численные методы часть 1
1987

Muallif :Н.С.Бахвалов

Nashriyot :Москва " Наука"

Численные методы
1978

Muallif :Н.Н.Калиткин

Nashriyot :Москва " Наука"

ЛЕКЦИИ ПО АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИИ
1999

Muallif :Петрова В. Т

Nashriyot :М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС

Курс аналитической геометрии и линейной адгебры
1979

Muallif :П.С.Александров

Nashriyot :Москва " Наука"

БУДУЩЕЕ МАТЕМАТИКИ
1991

Muallif :А. Г. Барабашев

Nashriyot :М.: Изд-во Моск. ун-та,

АЛГЕБРА ВА СОНЛАР НАЗАРИЯСИ КУРСИ
2001

Muallif :Ж . ХОЖИЕВ, А.С. ФАЙНЛЕЙБ

Nashriyot :Тошкент «Ўзбекистон»

MATEMATIKA
2006

Muallif :QOSIMOV F.M. QOSIMOVA M.M.

Nashriyot :BUXORO

MATEMATIK FIZIKA TENGLAMALARI
2017

Muallif :O. S. ZIKIROV

Nashriyot :Т.: "Fan va texnologiya"

Matematik fizika tenglamalaridan masalalar to‘plami
2011

Muallif :Sh.Merajova

Nashriyot :Buxoro

MATEMATIK FIZIKA METODLARI
2014

Muallif :Fayzullayev B.A ., Rahmatov A.S

Nashriyot :Toshkent "Universitet"

Диаграммы Венна
1968

Muallif :А.С.Кузичев

Nashriyot :Москва " Наука"

Курс физики механика
1965

Muallif :М.М.Архангельский

Nashriyot :Москва "Просвещение"

ОСНОВЫ ФИЗИКИ
1974

Muallif :Б.М.Яворский, А.А.Пинский

Nashriyot :Москва

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
1982

Muallif :И. В. С А В Е Л Ь Е В

Nashriyot :Москва " Наука"

ФИЗИКА В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ
1989

Muallif :Е.И.Бутиков, А.А.Быков, А. С.Кондратьев

Nashriyot :Москва " Наука"

Элементарные функции и графики
1965

Muallif :И.Х.Сивашинский

Nashriyot :Москва " Наука"

STATISTIK FIZIKA VA TERMODINAMIKA
2008

Muallif :P.X. MUSAYEV

Nashriyot :TOSHKENT «IQTISOD-MOLIYA»

MOLEKULYAR FIZIKA
2014

Muallif :KARABAYEVA M. A.

Nashriyot :Toshkent “Universitet”

КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
1974

Muallif :Г. А. ЗИСМАН и О. М. ТОДЕС

Nashriyot :Москва " Наука"

БИОХИМИЯ
1996

Muallif :Е . X . ТУРАҚУЛOB

Nashriyot :Тошкент «ЎЗБЕКИСТОН»

БИОКИМЁ
2007

Muallif :РАХМАТОВ Н.А. МАХМУДОВ Т.М. МИРЗАЕВ С.

Nashriyot :Тошкент

Сборник задач по курси общей физики
1989

Muallif :М.С.Цедрика

Nashriyot :Москва " Просвеўение"

ANALITIK GEOMETRIYA
2008

Muallif :A.Y. NARMANOV

Nashriyot :0 ‘ZBEKIST0N FAYLASUFLARI MILLIY JAMIYATI NASHRIYOTI TOSHKENT

Хазойин ул-маоний
2016

Muallif :Алишер Навоий

Nashriyot :Тошкент: Янги аср авлоди

Менким,соҳибқирон-жаҳонгир Темур
2013

Muallif :Марсель Брион

Nashriyot :Тошкент "Янги аср авлоди"

МАТЕМАТИКА И ШАХМАТЫ
2003

Muallif :X. Р. ЛАТИПОВ

Nashriyot :ТАШ КЕНТ - ИСТИҚЛОЛ»

Оilа pеdаgоgikаsi» FАNIDАN TА’LIM TЕХNОLОGIYASI
2014

Muallif :А.Muхsiyеvа

Nashriyot :Toshkent

ЧИЗМА ГЕОМЕТРИЯ КУРСИ
1997

Muallif :Р. ҲОРУНОВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

ГЕОМЕТРИК ЯСАШ МЕТОДЛАРИ
1965

Muallif :Р. К. ОТАЖОНОВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

ГЕОМЕТРИЯ
1966

Muallif :П. П. АНДРЕЕВ, Э. 3. ШУВАЛОВА

Nashriyot :Москва " Наука"

DIFFERENSIAL GEOMETRIY A VA TOPOLOGIYA KURSIDAN MASALALAR TO'PLAMI
2014

Muallif :A. Y A. NARMANOV, A. S. SHARIPOV, J. O. ASLONOV

Nashriyot :TOSHKENT "UNIVERSITET"

Начертательная геометрия и черчение
2002

Muallif :А.А. Чекмарев

Nashriyot :Москва "ВЛАДОС "

ЛЕКЦИИ ПО АЛГЕБРЕИ ГЕОМЕТРИИ
1999

Muallif :В. Т. Петрова

Nashriyot :Москва " Владос"

GEOMETRIYADAN masalalar to'plami
2005

Muallif :Е. Е. Jumayev

Nashriyot :Toshkent — «ALOQACHI»

КАРРАЛИ BA ЭГРИ ЧИЗИҚЛИ ИНТЕГРАЛЛАР
1992

Muallif :X. Р. ШОКИРОВА

Nashriyot :Тошкент «Ўзбекистон»

ЧИЗМА ГЕОМЕТРИЯДАН MACAЛAЛAP ТЎПЛАМИ
2003

Muallif :У. АБДУЛЛАЕВ

Nashriyot :Тошкент «Ўзбекистон»

Аналитическая геометрия
1988

Muallif :В.А. Ильин

Nashriyot :Москва " Наука"

Аналитическая геометрия
1973

Muallif :Постников

Nashriyot :Москва " Наука"

Геометрия
1974

Muallif :Погорелов

Nashriyot :Москва " Наука"

ЧИЗМА ГЕОМЕТРИЯ ВА МУҲАНДИСЛИК ГРАФИКАСИ
2003

Muallif :Г .Я . СОДИҚОВА

Nashriyot :Тошкент «Ўзбекистон»

МАТЕМАТИКАДАН ПРАКТИКУМ
1989

Muallif :Т. ТОЛАГАНОВ, А. НОРМАТОВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

CHIZMA GEOMETRIYA
2007

Muallif :J. YODGOROV

Nashriyot :Toshkent «TURON-IQBOL»

ANALITIK GEOMETRIYA
2008

Muallif :A.Y. NARMANOV

Nashriyot :TOSHKENT 0‘ZBEKISTON FAYLASUFLARI MILLIY JAMIYATINASHR1YOTI

Чизма геометриядан масалалар тўплами
1976

Muallif :Ю. ҚИРҒИЗБОЕВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
2010

Muallif :С.А. Фролов

Nashriyot :Москва ИНФРА-М

КОМПЛЕКС АНАЛИЗ
1998

Muallif :Г.Ҳудойберганов, А.Ворисов, Ҳ.Мансуров

Nashriyot :ТОШКЕНТ «УНИВЕРСИТЕТ»

Основания геометрии
1989

Muallif :Ж. Ферран

Nashriyot :Москва " МИР"

Сборник задач по геометрии
2001

Muallif :Базылева

Nashriyot :МОСКВА Асгрель АСТ

Геометрия треугольника в задачах
2009

Muallif :Е.Д. Куланин, С.Н.Федин

Nashriyot :Москва " ЛИБРОКОМ"

ГЕОМЕТРИЯ
1996

Muallif :Н.Д. Додажонов

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

Сборник задач по геометрии
2001

Muallif :И.Ф. Шарыгин , Р.К. Гордин

Nashriyot :Москва " Acтрел"

АНАЛИТИК ГЕОМЕТРИЯ ВА ЧИЗИКЛИ АЛГЕБРА
1995

Muallif :X. Р. ЛАТИПОВ , Ш. И. ТОЖИЕВ . Р. РУСТАМОВ

Nashriyot :Тошкент «Ўзбекистон»

CHIZMA GEOMETRIYA
2006

Muallif :Sh. Murodov, L. Hakimov, A. Xolmurzayev, M. Jumayev, A. To‘xtayev

Nashriyot :TOSHKENT «IQTISOD - MОLIYA»

ЧИЗМА ГЕОМЕТРИЯДАН МАСАЛАЛАР ЕЧИШГА ДОИР МЕТОДИК ҚЎЛЛАНМА
1989

Muallif :К. ЖУРАБОЕВ, 3. МАМАЖОНОВА

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

ГЕОМЕТРИЯ
1988

Muallif :Н. ДОДАЖОНОВ, Р. ЮНУСМЕТОВ, Т. АБДУЛЛАЕВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

ГЕОМЕТРИЯ
1974

Muallif :В. Т. БАЗЫЛЕВ, К. И. ДУНИЧЕЗ, В. П. ИВАНИЦКАЯ

Nashriyot :М. «Просвещение»

ЧИЗМА ГЕОМЕТРИЯ
1996

Muallif :И.Рахмонов

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

Высшая геометрия
1971

Muallif :Н.Е.Ефимов

Nashriyot :Москва " Наука"

CHIZMA GEOMETRIYA VA CHIZMACHILIKDAN RUSCHA-0‘ZBEKCHA LUG*AT
2008

Muallif :Ш .К. МУРОДОВ, А.О. АШИРБАЕВ

Nashriyot :Ташкент Издателство «ФАН» Академия наук Республики Узбекистан

АЛГЕБРА ВА СОНЛАР НАЗАРИЯСИ КУРСИ
2001

Muallif :Ж. ХОЖИЕВ, А. С. ФАЙНЛЕЙБ

Nashriyot :ТОШКЕНТ - "ЎЗБЕКИСТОН"

Элементар математика масалалари тўплами
1970

Muallif :М. САХАЕВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

ОЛИЙ МАТЕМАТИКА АСОСЛАРИ
1995

Muallif :Т . Ж у р а е в , А. С аъдуллаев, Е. Худойберганов

Nashriyot :Тошкент «Ўзбекистон»

АЛГЕБРА ВА СОНЛАР НАЗАРИЯСИ
1993

Muallif :P. H. НАЗАРОВ, Б. Т. ТОШПУЛАТОВ, А. Д. ДЎСУМБЕТОВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

EHTIMOLLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK STATISTIKA
2006

Muallif :A.S.RASULOV, G.M.RAIMOVA, X. K. SARIMSAKOVA

Nashriyot :Toshkent 0'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti

FIZIKADAN LABORATORIYA ISHLARI TO’PLAMI (MЕXANIKA, MOLЕKULYAR FIZIKA VA ELЕKTROSTATIKA)
2011

Muallif :Qoziraimov Alisher Mirzaraimovich

Nashriyot :Toshkеnt

Татбиқий эластилик назариясининг баьзи масалалари
2022

Muallif :---

Nashriyot :Tошкент

Умумий физика курси
1996

Muallif :С.Турсунов

Nashriyot :Тошкент "Ўқитувчи"

УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИ
1995

Muallif :С.Э.ФРИШ. АВ.ТИМОРЕВА

Nashriyot :„Ўқитувчи“ нашриёти. Тошкент

УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИ (2-қисм)
1972

Muallif :СЭ.ФРИШ , АВ.ТИМОРЕВА

Nashriyot :«ЎҚИТУВЧИ» НАШРИРИЁТИ ' ТОШКЕНТ

Олий математика қисқа курси
1987

Muallif :В.Шнейдер

Nashriyot :Тошкент "Ўқитувчи"

Механика
1972

Muallif :С.П.Стрелков

Nashriyot :Тошкент Ўқитувчи

MATEMATIKA 0‘QITISH METODIKASI
2011

Muallif :S. ALIXONOV

Nashriyot :Toshkent Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi

FUNKSIONAL ANALIZ (misol va masalalar yechish) I qism
2015

Muallif :J.I.Abdullaev, Yu.X. Eshqobilov, R.N.G‘anixo‘jayev

Nashriyot :Toshkent “Tafakkur Bo‘stoni”

MATEMATIKA (Boshlang’ich ta’lim yo’nalishi bo’yicha tahsil olayotgan talabalar uchun)
2006

Muallif :QOSIMOV F.M. QOSIMOVA M.M.

Nashriyot :Buxoro Buxoro davlat universiteti

MATEMATIK ANALIZDAN MISOL VA MASALALAR
2012

Muallif :A. GAZIYEV , I. ISRAILOV, M. YAXSHIBOYEV

Nashriyot :I .: «Kan va texnologiya»

MATEMATIK ANALIZDAN MISOL VA MASALALAR
2012

Muallif :A. GAZIYEV , I. ISRAILOV, M. YAXSHIBOYEV

Nashriyot :I .: «Fan va texnologiya»

Алгебра и теория чисел
2013

Muallif :Л.Я. Куликов

Nashriyot :М.: Книга по Требованию

МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ
2001

Muallif :А. Юсупова

Nashriyot :Тошкент «Янги аср авлоди

Курс Математического Анализа
1988

Muallif :Л. Д.Кудрявцев

Nashriyot :Вьсшая школа

Математик Анализидан Маьрузалар
2010

Muallif :Г.Худайберганов. А.Ворисов.Х.Мансуров. В. Шоимкулов.

Nashriyot :"Ворс-нашреоти" Тошкент

MATEMATIKADAN QO‘LLANMA (o'quv qo'llanma)
2006

Muallif :F. R.USMONOV , R. D. ISOMOV , B. O. XO ‘JAYEV

Nashriyot :Toshkent «Yangi asr avlodi»

Integral tenglamalar
2007

Muallif :M. SALOHIDDINOV

Nashriyot :TOSHKENT « YANGIYUL POLIGRAPH SERVICE »

МАТЕМАТИК АНАЛИЗ КУРСИДАН МИСОЛ ВА МАСАЛАЛАР ТУПЛАМИ
2000

Muallif :А. САЪДУЛЛАЕВ, Г. ХУДОЙБЕРГАНОВ, X- МАНСУРОВ, А. БОРИСОВ, Т. ТУЙ Ч И ЕВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «УЗБЕКИCТОН"

ОЛИЙ МАТЕМАТИКАДАН МАСАЛАЛАР ТУПЛАМИ
1977

Muallif :В. П. МИНОРСКИЙ

Nashriyot :T.:«Ўқитувчи»

МАТЕМАТИКАДАН ПРАКТИКУМ
1989

Muallif :Т. ТОЛАГАНОВ, А. НОРМАТОВ

Nashriyot :TOSHKENT Ўқитувчи нашриёти

СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКЕ
1985

Muallif :А Г. ЦЫПКИН

Nashriyot :Москва Наука

Математический анализ
2019

Muallif :В. А. Зорич

Nashriyot :М.: МЦНМО

Лекции по Вьсшей Математике
2007

Muallif :А.Д.Мьшкис

Nashriyot :Москва

ЛЕКЦИИ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
1999

Muallif :Г.И.Архипов В.А.Садовничий В.Н.Чубариков

Nashriyot :Москва «Высшая школа»

Сборник олимпиадных задач по математике
2013

Muallif :Берник В. И.

Nashriyot :Москва «Книга по Требованию»

Лекции и задачи по элементарной математике
2013

Muallif :В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин

Nashriyot :Москва «Книга по Требованию»

BOShLANG'ICh SINFLARDA MATEMATlKA O'QITISh METODlKASI (darslik)
2005

Muallif :M. E. JUMAYEV, Z. G'.TADJIYEVA

Nashriyot :T., «Fan va texnologiya»

EHTIMOLLIKLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK STATISTIKA (darslik)
2012

Muallif :Sh.Q. Farmonov, R.M. Turgunbayev, L.D. Sharipova, N.T. Parpiyeva

Nashriyot :Toshkent «TAFAKKUR~BO‘STONI»

МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ
2001

Muallif :А. Юсупова

Nashriyot :Тошкент «Янги аср авлоди

ОЛИЙ МАТЕМАТИКАДАН МАСАЛАЛАР ЕЧИШ
2002

Muallif :Ш . И . ТОЖИЕВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ "ЎЗБЕКИСТОН»

Линейная алгебра
1999

Muallif :В.А.ИЛЬИН

Nashriyot :Москва Наука

КАРРАЛИ BA ЭГРИ ЧИЗИҚЛИ ИНТЕГРАЛЛАР
1992

Muallif :X. Р. ШОКИРОВА

Nashriyot :Тошкент «Ўзбекистон»

INFORMATIKA
2014

Muallif :MO'MINOV В.В

Nashriyot :T.: «TAFAKKUR-BO'STONI"

МАТЕМАТИК ФИЗИКА ТЕНГЛАМАЛАРИ
2002

Muallif :М. САЛОХИДДИНОВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ "ЎЗБЕКИСТОН"

MATEMATIK FIZIKA TENGLAMALARI
2017

Muallif :Zikirov О. S

Nashriyot :T.: «Fan va texnologiya»

Informatika va axborot texnologiyalari
2006

Muallif :T.S.Safarov

Nashriyot :Toshkent "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi"

Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti Raqamli ta'lim texnologiyalari markazi © 2021