Sayt test rejimida ishlamoqda

Adabiyot

ADABIYOTLAR 3053 TA

VIDEODARSLAR 25 TA

AUDIOKITOBLAR 134 TA

Batfsil izlash...
Topografik anatomiya
2006

Muallif :N.Shomirzayev, S.X.Nazarov, R.J.Usmonov

Nashriyot :Toshkent "Akademiya"

Plastik anatomiya
2011

Muallif :B.Baymetov

Nashriyot :Toshkent

Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi
2013

Muallif :L.S.Kuchkarova, Sh.Q.Qurbonov

Nashriyot :Toshkent «Sano-standart» nashriyoti

ODAM ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI
2010

Muallif :A.E.Eshonqulov, Sh.M.Ahmedov

Nashriyot :«SHARQ» NASHRIYOT-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT

ОДАМ ВА ХАЙВОНЛАР ФИЗИОЛОГИЯСИ
2004

Muallif :АЛМАТОВ КАРИМ ТАЖИБАЕВИЧ, АЛЛАМУРАТОВ ШУХРАТУЛЛА ИНОЯТОВИЧ

Nashriyot :Тошкент «Университет»

ODAM FIZIOLOGIYASI
2005

Muallif :E.NURITDINOV

Nashriyot :TOSHKENT «ALOQACHI»

ODAM ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI
2010

Muallif :A.E.Eshonqulov, Sh.M.Ahmedov

Nashriyot :Toshkent«SHARQ» NASHRIYOT-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI

OVQAT HAZM QILISH VA OVQATLANISH FIZIOLOGIYASI
2013

Muallif :L.S.Kuchkarova, Sh.Q.Qurbonov

Nashriyot :Toshkent "Sano-standart"

ODAM ANATOMIYASI
2021

Muallif :T.Sagatov, O'.Mirsharapov

Nashriyot :Toshkent

Ботаника
2013

Muallif :А.В. Скок, И.Ю. Адамович

Nashriyot :Брянск

ОРГАНЫ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ
2020

Muallif :Ф. Ю. ХАСКИН

Nashriyot :Moskva

BOTANIKA
2012

Muallif :C.M. Mustafayev, 0 ‘.A. Ahmedov, M.S. Mustafayeva, M.T. Yulchiyeva

Nashriyot :Toshkent "Tafakkur-Bo'stoni"

BOTANIKA
2010

Muallif :0 ‘PRATOV, L. SHAMSUVALIYEVA, E. SULAYMONOV, X. AXUNOV, K. IBODOV, V. MAHMUDOV

Nashriyot :Toshkent "Ta'lim nashriyoti"

БОТАНИКА
2010

Muallif :Мустафаев С. М. Ахмедов Ў. А.

Nashriyot :Qarshi

БОТАНИКА
2002

Muallif :Мустафаев С. М.

Nashriyot :ТОШКЕНТ "УЗБЕКИСТОН»

BOTANIKA
2018

Muallif :A .A. Matkarimova, T.X. Mahkamov, M.M. Maxmudova, X.Ya. Azizov, G.B. Vaisova

Nashriyot :Toshkent "Fan va texnologiya"

БОТАНИКА
2010

Muallif :Мустафаев С. М. Ахмедов Ў. А.

Nashriyot :Қарши

BOTANIKADAN AMALIY MASHG‘ULОTLAR
2019

Muallif :H.Q. Esanоv

Nashriyot :Toshkent

O'SIMLIKLAR SISTEMATIKASIDAN AMALIY MASHG‘ULOTLAR
2006

Muallif :R.I.TOSHMUHAMEDOV

Nashriyot :Toshkent "Ozbekiston"

BOLALAR ANATOWIYASI VA FIZIOLOGIYASI ASOSLARI
2017

Muallif :D.A. Mamatkulov

Nashriyot :0 ‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent

НОРМАЛ ФИЗИОЛОГИЯ
2007

Muallif :О.Т.АЛЯВИЯ, Щ . КОДИРОВА .Н.ЦОДИРОВ, Ш Д . ХАМРОЦУЛОВ , Д . ХАЛИЛОВ

Nashriyot :Toshkent

YOSH FIZIOLOGIY AS I VA GIGIYENA
2009

Muallif :Q.SODIQOV S.H.ARIPOVA G.A.SHAHMUROVA

Nashriyot :Toshkent «Yangi asr avlodi»

YOSH FIZIOLOGIYASI VA GIGIENASI
2013

Muallif :Z. T. RAJAMURODOV, В. M. BOZOROV A. I. RAJABOV, D. G‘. HAYITOV

Nashriyot :TOSHKENT «TAFAKKUR BO‘STONI»

YOSHLAR FIZIOLOGIYASI VA GIGIYENASI
2013

Muallif :D.E.Quvondiqova M.E. Davlatova

Nashriyot :Navoiy

ЭКОЛОГИЯ
2004

Muallif :А.А.РАФИЦОВ, Ц.Н.АБИРЦУЛОВ, А.ҲОЖИМАТОВ

Nashriyot :Toshkent Узбекистон ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамгармаси нашриёти,

Екология
1998

Muallif :Тухтаев А

Nashriyot :Toshkent "Ўқитувчи"

Екология
2001

Muallif :I.Xolliyev, A.Ikromov

Nashriyot :Toshkent "MEHNAT"

EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH ASOSLARI
2007

Muallif :P.S.SULTONOV

Nashriyot :Toshkent «MUSIQA » nashriyoti

EKOLOGIYA VA TABIATNI MUHOFAZA QILISH
2018

Muallif :D.YO. YORMATOVA, X.S. XUSHVAQTOVA

Nashriyot :Toshkent "Fan va texnologiya"

EKOLOGIYA VA TABIATNI MUHAFAZA QILISh
2008

Muallif :Mamarajabov S.N.

Nashriyot :Termiz

Umumiy ekologiya
2003

Muallif :Ergashev A

Nashriyot :Toshkent "Ўзбекистон"

UMUMIY EKOLOGIYA
2005

Muallif :S.Mustafoyev, S.O‘roqov, P.Suvonov

Nashriyot :Toshkent O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi nashriyoti

UMUMIY YER BILIMI
2005

Muallif :H. VAHOBOV, 0 ‘. К. ABDUNAZAROV, A. ZAYNUTDINOV, R. YUSUPOV

Nashriyot :Toshkent "Bilim"

YER BILIMI ASOSLARI
2017

Muallif :R. IBRAGIMOVA, M. MIRAKMALOV

Nashriyot :Toshkent«Barkamol fayz media»

ЕР БИЛИМИ ВА УЛКАШУНОСЛИК
2021

Muallif :П.Б А Р А Т О В

Nashriyot :Toshkent

UMUMIY YER BILIMI
2021

Muallif :L.P.SHUBAYEV

Nashriyot :Toshkent

UMURTQALILAR ZOOLOGIYASI
2006

Muallif :S. DADAYEV, S. TO‘YCHIYEV, P. HAYDAROVA

Nashriyot :Toshkent O'zbekiston faylasuflar jamiyati

ЗООЛОГИЯ
1996

Muallif :Ж- УРЧИНОВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

ZOOLOGIYA
2008

Muallif :S. DADAYEV, O. MAVLONOV

Nashriyot :Toshkent "Iqtisod-moliya"

Zoologiya va Zootsinologiya asoslari
2015

Muallif :Eshchanov.R.A

Nashriyot :Toshkent "Fan va texnologiya"

ZOOLOGIYA
2010

Muallif :Ochil Mavlonov

Nashriyot :Toshkent O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat nashriyoti

Umurtqasizlar zoologiyasi
2006

Muallif :X.Eshova O.Mavlonov

Nashriyot :Toshkent O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat nashriyoti

ЗООЛОГИЯ (хордалилар)
2009

Muallif :С.Дадаев, К.Сапаров

Nashriyot :Toshkent«Иқтисод-молия»

Биология Раздел беспозвоночные животные
2021

Muallif :Шапкин В.А., Тюмасева З.И., Машкова И.В., Гуськова Е.В.

Nashriyot :Toshkent

Лабораторные Зоология_беспозвоночных
2021

Muallif :Дмитриенко В. К.

Nashriyot :Moskva

ИСТИҚЛОЛ ДАВРИ АДАБИЁТИ
2010

Muallif :Ҳакимжон КАРИМОВ

Nashriyot :Toshkent "Yangi Noshir"

Topografik anatomiya
2006

Muallif :N.Shomirzayev va b.)

Nashriyot :Toshkent"Akademiya"

Plastik anatomiya
2011

Muallif :N.Shomirzayev va b.

Nashriyot :Toshkent

Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi
2013

Muallif :L.S.Kuchkarova, Sh.Q.Qurbonov

Nashriyot :Toshkent"Sano- satandart"

ODAM ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI
2010

Muallif :A.E.Eshonqulov, Sh.M.Ahmedov

Nashriyot :«SHARQ» NASHRIYOT-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT

ОДАМ ВА ХАЙВОНЛАР ФИЗИОЛОГИЯСИ
2004

Muallif :АЛМАТОВ КАРИМ ТАЖИБАЕВИЧ, АЛЛАМУРАТОВ ШУХРАТУЛЛА ИНОЯТОВИЧ

Nashriyot :Тошкент «Университет»

ODAM FIZIOLOGIYASI
2005

Muallif :E.NURITDINOV

Nashriyot :TOSHKENT «ALOQAChl»

ODAM ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI
2010

Muallif :A.E.Eshonqulov, Sh.M.Ahmedov

Nashriyot :TOSHKENT"SHARQ"

OVQAT HAZM QILISH VA OVQATLANISH FIZIOLOGIYASI
2010

Muallif :OVQAT HAZM QILISH VA OVQATLANISH FIZIOLOGIYASI

Nashriyot :Toshkent"Sano-standart"

Ботаника
2013

Muallif :А.В. Скок, И.Ю. Адамович, В.Ф. Рий, Е.Н. Самошкин, Г.С. Андрюшин

Nashriyot :Брянск. Брянская государственная инженерно – технологическая академия,

ОРГАНЫ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ
2020

Muallif :Ф. Ю. ХАСКИН

Nashriyot :Moskva

BOTANIKA
2012

Muallif :C.M. Mustafayev, 0 ‘.A. Ahmedov, M.S. Mustafayeva, M.T. Yulchiyeva

Nashriyot :TOSHKENT«TAFAKKUR-BOSTONI»

BOTANIKA
2010

Muallif :0 ‘. PRATOV, L. SIIAMSUVALIYEVA, E. SULAYMONOV, X. AXUNOV, K. IBODOV, V. MAHMUDOV

Nashriyot :Toshkent"Ta'lim-nashriyoti"

БОТАНИКА
2010

Muallif :Мустафаев С. М. Ахмедов Ў. А.

Nashriyot :QARSHI

БОТАНИКА
2002

Muallif :Мустафаев С. М.

Nashriyot :TOSHKENT"O'zbekiston"

BOTANIKA
2018

Muallif :A .A. Matkarimova, T.X. Mahkamov, M.M. Maxmudova, X.Ya. Azizov, G.B. Vaisova

Nashriyot :TOSHKENT"Fan va texnologiya"

БОТАНИКА
2020

Muallif :Мустафаев С. М. Ахмедов Ў. А.

Nashriyot :Qarshi

BOTANIKADAN AMALIY MASHG‘ULОTLAR
2021

Muallif :H.Q. Esanоv

Nashriyot :Toshkent

O'SIMLIKLAR SISTEMATIKASIDAN AMALIY MASHG‘ULOTLAR
2006

Muallif :R.I.TOSHMUHAMEDOV

Nashriyot :TOSHKENT"O'zbekiston"

BOLALAR ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI ASOSLARI
2017

Muallif :D.A. Mamatkulov

Nashriyot :TOSHKENT O'ZBEKISTON FAYLASUFLARI MILLIY JAMIYATI NASHRIYOT

НОРМАЛ ФИЗИОЛОГИЯ
2007

Muallif :О.Т.АЛЯВИЯ, И Щ . К О Д И Р О В А.Н.ЦОДИРОВ, Ш Д . Х А М Р О Ц У Л О В , Э Д . ХАЛИЛОВ

Nashriyot :Toshkent

YOSH FIZIOLOGIY AS I VA GIGIYENA
2009

Muallif :Q.SODIQOV S.H.ARIPOVA G.A.SHAHMUROVA

Nashriyot :TOSHKENT"Yangi asr avlodi"

YOSH FIZIOLOGIYASI VA GIGIENASI
2013

Muallif :Z. T. RAJAMURODOV, В. M. BOZOROV A. I. RAJABOV, D. G‘. HAYITOV

Nashriyot :TOSHKENT«TAFAKKUR-BOSTONI»

YOSHLAR FIZIOLOGIYASI VA GIGIYENASI
2021

Muallif :D.E.Quvondiqova M.E. Davlatova

Nashriyot :Navoiy

ЭКОЛОГИЯ
2004

Muallif :А.А.РАФИЦОВ, Ц.Н.АБИРЦУЛОВ, А.НДОЖИМАТОВ

Nashriyot :Toshkent Узбекистон ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамгармаси нашриёти,

Екология
1998

Muallif :Тухтаев А

Nashriyot :TOSHKENT «УКИТУВЧИ» НАШРИЁТИ

Екология
2001

Muallif :I.Xolliyev, A.Ikromov

Nashriyot :Toshkent "Меҳнат"

EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH ASOSLARI
2007

Muallif :P.S.SULTONOV

Nashriyot :TOSHKENT"Musiqa"

EKOLOGIYA VA TABIATNI MUHOFAZA QILISH
2018

Muallif :D.YO. YORMATOVA, X.S. XUSHVAQTOVA

Nashriyot :TOSHKENT"Fan va texnologiya"

EKOLOGIYA VA TABIATNI MUHAFAZA QILISh
2008

Muallif :Mamarajabov S.N.

Nashriyot :TERMIZ

Umumiy ekologiya
2003

Muallif :Ergashev A

Nashriyot :Toshkent Ўзбекистон

UMUMIY EKOLOGIYA
2006

Muallif :S.Mustafoyev, S.O‘roqov, P.Suvonov

Nashriyot :Toshkent O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti

UMUMIY YER BILIMI
2005

Muallif :H. VAHOBOV, 0 ‘. К. ABDUNAZAROV, A. ZAYNUTDINOV, R. YUSUPOV

Nashriyot :Toshkent"BILIM"

YER BILIMI ASOSLARI
2017

Muallif :R. IBRAGIMOVA, M. MIRAKMALOV

Nashriyot :TOSHKENT"Barkamol fayz media"

UMUMIY YER BILIMI
2021

Muallif :L.P.SHUBAYEV

Nashriyot :Toshkent

UMURTQALILAR ZOOLOGIYASI
2006

Muallif :S. DADAYEV, S. TO‘YCHIEV, P. HAYDAROVA

Nashriyot :TOSHKENT O'ZBEKISTON FAYLASUFLARI MILLIY JAMIYATI NASHRIYOT

ЗООЛОГИЯ
1996

Muallif :Ж- УРЧИНОВ

Nashriyot :TOSHKENT"O'qituvchi"

ZOOLOGIYA
2008

Muallif :S. DADAYEV, O. MAVLONOV

Nashriyot :TOSHKENT"Iqtisod-Moliya"

Zoologiya va Zootsinologiya asoslari
2015

Muallif :Eshchanov.R.A

Nashriyot :Toshkent "Fan va texnologiya"

ZOOLOGIYA
2010

Muallif :Ochil Mavlonov

Nashriyot :Toshkent O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat nashriyoti

Umurtqasizlar zoologiyasi
2006

Muallif :X.Eshova O.Mavlonov

Nashriyot :Toshkent O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat nashriyoti

ЗООЛОГИЯ (хордалилар)
2009

Muallif :С.Дадаев, К.Сапаров

Nashriyot :Тошкент «Иктисод-молия»

Биология Раздел беспозвоночные животные
2021

Muallif :Шапкин В.А., Тюмасева З.И., Машкова И.В., Гуськова Е.В.

Nashriyot :Toshkent

Лабораторные Зоология_беспозвоночных
2021

Muallif :Дмитриенко В. К.

Nashriyot :Moskva

ИСТИҚЛОЛ ДАВРИ АДАБИЁТИ
2010

Muallif :Ҳакимжон КАРИМОВ

Nashriyot :TOSHKENT"Yangi nashr"

Peculiarities Of The Integration Of Linguistics And Medicine
2021

Muallif :M.K.Abuzalova

Nashriyot :Journal of Contemporary Issues in Business and Government

DIFFERENCES OF MEDICAL EUPHEMISMS IN UZBEK LANGUAGE ACCORDING TO THE SPEECH OF THE PROFESS
2021

Muallif :Gaybullayeva Nafisa Izatullayevna,KhaydarovaNodirabegimAhtamjonovna

Nashriyot :Journal of Contemporary Issues in Business and Government

Motives in medical advertising texts
2021

Muallif :Abuzalova Mehriniso Kadirovna,Nazarova Saida Axmadjanovna,Sobirova Dilnoza Rasulovna

Nashriyot :Journal of Contemporary Issues in Business and Government

Silence is a Pragma linguistic event taking medical Ephemic significance
2021

Muallif :Dilorom Nigmatovna Yuldasheva,Guli Toirova Ibragimovna,Dildora Yunus kizi Yusupova

Nashriyot :Journal of Contemporary Issues in Business and Government

Linguistic features of medical euphemisms in Uzbek language
2021

Muallif :Rano Raufovna Sayfullaeva,Gaybullaeva Nafisa Izzatullaevna,Halikova Mohigul Halimdjanovna

Nashriyot :Philosophical Readings

LEXICAL UNITS OF MEDICAL SPHERE: PHRASES AND ITS TYPES
2021

Muallif :S.A.Nazarova,

Nashriyot :Chin J Ind Hyg Occup Dis

PERIPHRASES USED IN MEDICAL TEXTS
2021

Muallif :Kobilova Aziza Bakhriddinovna

Nashriyot :Research Innovation In Multidisciplinary Sciences

Medical Advertising
2021

Muallif :Sobirova D

Nashriyot :Journal of Contemporary Issues in Business and Government

TIBBIYOT SOHASIGA OID PUBLITSISTIK MATNLARDA METAFORALARNING O‘RNI
2021

Muallif :Boltayeva N.

Nashriyot :Buxoro

INSON A'ZOLARI ISHTIROK ETGAN TIBBIY METAFORALAR
2021

Muallif :Mehriniso Qodirovna Abuzalova,Dilnura Ashraf qizi Axmаdova

Nashriyot :ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

TIBBIY PERIFRAZALARGA OID AYRIM MULOHAZALAR
2020

Muallif :Mehriniso ABUZALOVA,Aziza KOBILOVA

Nashriyot :TOSHKENT

Soha lingvistikasi
2021

Muallif :Yuldasheva D

Nashriyot :Buxoro

Soha lingvistikasi
2021

Muallif :Xalikova M

Nashriyot :Buxoro

Наука и Образование:Актулное вопросы теории и практики
2021

Muallif :Абузалова М

Nashriyot :Самара

Наука и Образование:Актулное вопросы теории и практики
2021

Muallif :Абузаломова М

Nashriyot :Самара

So'z sanati xalqaro jurnali
2021

Muallif :Toirova

Nashriyot :TOSHKENT

So'z sanati xalqaro jurnali
2021

Muallif :Qobilova

Nashriyot :TOSHKENT

Science and education
2021

Muallif :Sobirova

Nashriyot :Scopus

ORGАNIK KIMYO
2015

Muallif :R.А. Shaymаrdonov, B.B. Umarov M.Y. Ergashov, S.F. Abduraxmonov

Nashriyot :TOSHKENT

АНАЛИТИК КИМЁ
2001

Muallif :М. МИРКОМИЛОВА

Nashriyot :TOSHKENT

Anorganik kimyo nazariy asoslari
2000

Muallif :N.A.Parpiyev

Nashriyot :TOSHKENT

Fizik kimyo
2000

Muallif :Rustamov H

Nashriyot :TOSHKENT

K I M Y O T A R I X I
2015

Muallif :Bako Umarov, Tolib Niyazxonov

Nashriyot :TOSHKENT

Kimyo tarixi davomi
2015

Muallif :N.A.Parpiyev

Nashriyot :TOSHKENT

УМУМИЙ ВА АНОРГАНИК КИМЁ
2003

Muallif :Axmerov Q

Nashriyot :TOSHKENT -«У З Б Е К И С Т О Н »

Anorganik kimyo nazariy asoslari
2000

Muallif :Н. А. Парпиев, Ҳ. Р. Раҳимов, А. Г. Муфтахов

Nashriyot :TOSHKENT

Umumiy yer bilimi
2019

Muallif :Baratov P , Sultanova N

Nashriyot :«INFO CAPITAL GROUP» TOSHKENT

BOLALAR ANATOMIYASI VА FIZIOLOGIYASI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

BOTANIKA FANINING O'QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

EKOLOGIYA VА ТАВIAТNI МUНОFAZA QILISH" FANINING O'QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

"EKOLOGIYA YА TABIATNI MUHOFAZA QILISH,O FANINING O.QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

ODAM ANATOMIYASI VА FIZIOLOGIYA ,, FANINING O.QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

YOSH FIZIOLOGIYA VА GIGIYENA FANINING O'QUV DASTURI
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА" ПО ЗООЛОГИИ ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ И ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
2021

Muallif :-----------------

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

NOANA’NAVIY VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI
2014

Muallif :T.Sh. MAJIDOV

Nashriyot :TOSHKENT «VORIS-NASHRIYOT»

ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ
2013

Muallif :Т. М. САВЦОВА

Nashriyot :М. : Издательский центр «Академия"

АНАЛИТИК КИМЁ
2001

Muallif :М. МИРКОМИЛОВА

Nashriyot :Тошкент “Узбекистон”

Физикавий ва коллоид кимё
2004

Muallif :Т. М. Бобоев., Ҳ. Р. Раҳимов

Nashriyot :Т., «УАЖБНТ»

KASB TA’LIMI USLUBIYATI
2006

Muallif :Q. OLIMOV, O. ABDUQUDUSOV, L. UZOQOVA, M. AHMEDJONOV, D. JALOLOVA

Nashriyot :Toshkent "Iqtisod-Moliya"

УМУМИЙ ГЕОЛОГИЯДАН АМАЛИЙ МАШРУЛОТ
2002

Muallif :А. X. Холматов, Ш. Султонмуротов

Nashriyot :ТОШКЕНТ “Узбекистон ”

LANDSHAFTSHUNOSLIK
2016

Muallif :Sh. S. Zokirov X. R. Toshov

Nashriyot :Toshkent

0 ‘zbekiston tabiiy geografiyasidan amaliy mashg‘ulotlar
2005

Muallif :P. BARATOV

Nashriyot :Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uy

УСИМЛИКЛАР ФИЗИОЛОГИЯСИ
2004

Muallif :Ж.Х.ХУЖАЕВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ “Mehnat ”

ЎСИМЛИКЛАР ГЕОГРАФИЯСИ
2015

Muallif :Ш. Тожибоев

Nashriyot :“Наманган” нашриёти

Ўсимликлар экологияси
1990

Muallif :И.М.Культиасов

Nashriyot :Тошкент "Ўқитувчи"

УЛРАЙИШ ФИЗИОЛОГИЯСИ
2004

Muallif :К.Т.Алматов, Л.С.Клемешева, А.Т.Матчанов, Ш.И.Алламуратов

Nashriyot :Тошкент

Умумий астрономия курси
1976

Muallif :Г.Мурсалимова

Nashriyot :Тошкент "Ўқитувчи"

ТЎҚИМА ТУЗИЛИШИ НАЗАРИЯСИ
2005

Muallif :E Ш. Алимбаев

Nashriyot :Тошкент «Алоқачи»

Umumiy va noorganik kimyo fanidan Mustaqil ta’lim
2022

Muallif :Nodirabegim Jamolova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Umumiy va noorganik kimyo (ochiq dars)
2022

Muallif :Nodirabegim Jamolova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Umumiy va noorganik kimyo (Majmua)
2022

Muallif :Nodirabegim Jamolova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Zoologiya (ochiq dars)
2021

Muallif :Каландарова Дилноза

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Возрастная физиология и гигиена
2021

Muallif :Каландарова Дилноза

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

самостоятельных работ по Возрастой физиологии и гигиены
2021

Muallif :Каландарова Дилноза

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Экология и охрана природы
2021

Muallif :Ш.Б.Бакаева

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Экология и охрана природы
2022

Muallif :Ш.Б.Бакаева

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Umumiy Yer bilimi (majmua)
2021

Muallif :A. M. Mavlonov

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Umumiy Yer bilimi (ochiq dars)
2022

Muallif :A. M. Mavlonov

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Umumiy Yer bilimi fanidan mustaqil ta’lim
2022

Muallif :A. M. Mavlonov

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish (majmua)
2021

Muallif :Ch.Jalilova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish (ochiq dars)
2022

Muallif :Ch.Jalilova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :Ch.Jalilova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ
2013

Muallif :Т. М. САВЦОВА

Nashriyot :Издательский центр «Академия»

АНАЛИТИК КИМЁ
2001

Muallif :М. МИРКОМИЛОВА

Nashriyot :Тошкент — “Узбекистон”

Ўрта Осиё табиий географияси
2002

Muallif :П. БАРАТОВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎКИТУВЧИ"

ГАРИХИИ ГЕОЛОГИЯ ва палеонтология асослари
2004

Muallif :Д. Фатхуллаев, С. Т. XjcaHOB

Nashriyot :Тошкент

КОЛЛОИД химия
1992

Muallif :АҲМЕДОВ, Р. РАҲИМОВ

Nashriyot :Тошкент "Ўзбекистан"

ЛАНДШАФТШУНОСЛИК АСОСЛАРИ
2009

Muallif :ЗОКИРОВ Ш.С., БОЙМИРЗАЕВ К. М.

Nashriyot :Наманган

ГЕОГРАФИЯ ТАРИХИ
2021

Muallif :А.А.ҚОДИРОВ

Nashriyot :БУХОРО

Kimyo tarixi
2015

Muallif :B.Umarov

Nashriyot :Toshkent, “Navro'z” nashriyoti

Diagnostika
2022

Muallif :-

Nashriyot :-

Kimyo tarixi
2015

Muallif :Umarov В., Niyazxonov T.

Nashriyot :Toshkent. “Navro’z”

Kimyoviy texnologiya:
2008

Muallif :N. Kattayev

Nashriyot :TOSHKENT «YANGIYUL POLIGRAPH SERVICE»

KIMYO TEXNOLOGIYASI
2012

Muallif :N. KATTAYEV, G. IXTIYAROVA, M. MUHAMEDIYEV, X. MIRZAHIDOV

Nashriyot :0 ‘ZBEKISTON FAYLASUFLARI MILLIY JAMIYATI NASHRIYOTI TOSHKENT

0‘SIMLIKLAR FIZIOLOGIYASI
2009

Muallif :B.O.BEKNAZAROV

Nashriyot :T :«Aloqachi »

BOTANIKA
2018

Muallif :G.S. TURSINBAYEVA, G.M. DUSCHANOVA, J.S. SADINOV

Nashriyot :«Tafakkur bo'stoni» nashriyoti Toshkent

BOTANIKA VA О4SIMLIKLAR FIZIOLOGIYASI
2018

Muallif :I.V. Belolipov, N.Z. Arabova, X, Axmedov

Nashriyot :Т.: «Fan va lexnologiya»

ЎСИМЛИКЛАР ФИЗИОЛОГИЯСИ
2004

Muallif :Ж.Х.ХЎЖАЕВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ - «МЕҲНАТ»

ЎСИМЛИК МАҲСУЛОТЛАРИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ БА ЭКОЛОГИЯ
1994

Muallif :Ш. Бешимова, Л. Салимова

Nashriyot :ТОШКЕНТ "ЎЗБЕКИСТОН"

0 ‘SIMLIKSHUN0SLIK
2007

Muallif :R.O. ORIPOV, N X. XALILOV

Nashriyot :TOSHKENT O'ZBEKISTON FAYLASUFLARI MILLIY JAMIYATI NASHRIYOTI

БИОЛОГИЯ
2003

Muallif :В.Н. Ярыгин, В.И. Васильева, И.Н. Волков, В.В. Синелыцикова

Nashriyot :Москва «Высшая школа»

ТУБАН ЎСИМЛИКЛАР
1995

Muallif :Ш. Ж. Тожибоев

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

PARAZITOLOGIYA
2006

Muallif :S. DADAYEV

Nashriyot :TOSHKENT “0 ‘ZBEKIST0N”

УМУРТҚАЛИ ХАЙВОНЛАР зоологияси
1995

Muallif :СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ НАУМОВ

Nashriyot :ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ»

0 ‘SIMLIKLAR FIZIOLOGIYASI
2009

Muallif :B.O.BEKNAZAROV

Nashriyot :T . « Aloqachi »

ODAM ANATOMIYASI
2007

Muallif :A.G'. AHMEDOV

Nashriyot :TOSHKENT «IQTISOD—MOLIYA»

Kimyo
2017

Muallif :I.R.ASQAROV, Sh.H.ABDULLAYEV, O.Sh.ABDULLAYEV

Nashriyot :Toshkent: Ilm-Ziyo-Zakovat

TABIATSHUNOSLIK VA UNI 0 ‘QITISH METODIKASI
2018

Muallif :D.Sharipova, D.Xodiyeva, M.Shirinov

Nashriyot :T.: «Barkamol fayz media»

MANZARALI BOG‘DORCHILIK
2014

Muallif :QALANDAROV MUXITDIN MAXMUDOVICH

Nashriyot :Toshkent “Sano-standart” nashriyoti

Ботаника
2002

Muallif :М.И.Икромов

Nashriyot :Тошкент "Ўзбекистон"

Бухоро вилояти овчилик хўжаликлари
2022

Muallif :Рахмонов Р.Р

Nashriyot :Buxoro “Durdona” nashriyoti

Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti Raqamli ta'lim texnologiyalari markazi © 2021