Sayt test rejimida ishlamoqda

Malaka talabalar

ADABIYOTLAR 3053 TA

VIDEODARSLAR 25 TA

AUDIOKITOBLAR 134 TA

Batfsil izlash...
Dialektologiya (nazorat savollari)
2021

Muallif :G.A.Murodova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

O‘zbek folklori (mustaqil ta’lim)
2021

Muallif :G.A.Murodova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

O‘zbek dialektologiyasi (majmua)
2021

Muallif :G.A.Murodova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o'rgatısh (ochiq dars)
2022

Muallif :RO‘ZIYEVA SADOQAT HASANOVNA

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti

Bolalar folklorı (ochıq dars)
2021

Muallif :RO‘ZIYEVA SADOQAT HASANOVNA

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti

XALQ PEDAGOGIKASI (majmua)
2021

Muallif :Umedjanova M

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Pedagogika nazariyasi va tarixi (mustaqil ta'lim)
2021

Muallif :Umedjanova M

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Bolalarni sahlashtirish va ijodiy faoliyatga oʻrgatish (nazorat savollari, kunduzgi)
2022

Muallif :Ruziyeva Sadoqat Hasanovna

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o‘rgatish (mustaqil ta'lim,kunduzgi)
2022

Muallif :Ruziyeva Sadoqat Hasanovna

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Bolalarni sahlashtirish va ijodiy faoliyatga oʻrgatish (ma'ruza , kunduzgi)
2022

Muallif :Ruziyeva Sadoqat Hasanovna

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Bolalarni sahlashtirish va ijodiy faoliyatga oʻrgatish (seminar mashg'uloti, kunduzgi
2022

Muallif :Ruziyeva Sadoqat Hasanovna

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Bolalarni sahlashtirish va ijodiy faoliyatga oʻrgatish (ma'ruza ,kechki)
2022

Muallif :Ruziyeva Sadoqat Hasanovna

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Bolalarni sahlashtirish va ijodiy faoliyatga oʻrgatish (seminar mashg'uloti,kechki)
2022

Muallif :Ruziyeva Sadoqat Hasanovna

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Bolalarni sahlashtirish va ijodiy faoliyatga oʻrgatish (nazorat savollari,kechki)
2022

Muallif :Ruziyeva Sadoqat Hasanovna

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o‘rgatish (mustaqil ta'lim, kechki)
2022

Muallif :Ruziyeva Sadoqat Hasanovna

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA NAZARIYASI VA TARIXI (mustaqil ta'lim)
2021

Muallif :Toyirova Sh.I.

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

SHAXS PSIXOLOGIYASI (mustaqil ta'lim)
2021

Muallif :Baxriyeva Nargiza Axmadovna

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

SHAXS PSIXOLOGIYASI (majmua)
2021

Muallif :Baxriyeva Nargiza Axmadovna

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Umumiy psixologiya (ochiq dars)
2022

Muallif :Baxriyeva Nargiza Axmadovna

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Shaxs psixologiyasi (ochiq dars)
2022

Muallif :N.A.Baxriyeva

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA NAZARIYASI VA TARIXI (majmua)
2022

Muallif :Toyirova Sh.I.

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

UMUMIY PSIXOLOGIYA (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :Toyirova Sh.I.

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

UMUMIY PSIXOLOGIYA (majmua)
2022

Muallif :Toyirova Sh.I.

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Umumiy psixologiya (ochiq dars)
2022

Muallif :Toyirova Shahlo

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Psixologiya nazariyasi va tarixi (ochiq dars)
2022

Muallif :Sh.I.Toyirova

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Umumiy psixologiya (ochiq dars)
2022

Muallif :R.R.Nematova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

UMUMIY PSIXOLOGIYA (testlar)
2021

Muallif :R.R.NEMATOVA, N.A.BAHRIYEVA, SH.I.TOYIROVA

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

UMUMIY PSIXOLOGIYA (majmua)
2021

Muallif :Nematova R.R

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

UMUMIY PSIXOLOGIYA (majmua)
2022

Muallif :Baxriyeva N.A

Nashriyot :Buxoro Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК
2022

Muallif :Шодиева Д.Ю

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК
2022

Muallif :Шодиева Д.Ю

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК
2022

Muallif :Шодиева Д.Ю

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК
2022

Muallif :Шодиева Д.Ю

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК
2022

Muallif :Шодиева Д.Ю

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК
2022

Muallif :Шодиева Д.Ю

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ona tili leksikologiyasi va morfologiyasi
2022

Muallif :Xaitov Xamza Axmadovich

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Лексикология и морфология родного языка
2021

Muallif :М.Н.Ўринова

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Началъный курс математики
2022

Muallif :М.Н.Ўринова

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Nutq amaliyoti (mustaqil ta'lim, kechki)
2022

Muallif :---

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Davlat tilida ish yuritish (mustaqil ta'lim, kechki)
2022

Muallif :---

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Лексикология и морфология родного языка
2022

Muallif :---

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ona tili leksikologiyasi va morfologiyasi (mustaqil ta'lim, kunduzgi)
2022

Muallif :---

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Boshlang'ich matematika asoslari (mustaqil ta'lim, kunduzgi)
2022

Muallif :---

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Началъный курс математики
2022

Muallif :---

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Badiiy matn tahlili (mustaqil ta'lim, kunduzgi)
2022

Muallif :---

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ona tili leksikologiyasi va morfologiyasi (mustaqil ta'lim, sirtqi)
2022

Muallif :---

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Mutaxassislik fanlarni o'qitish metodikasi (mustaqil ta'lim, magistr)
2022

Muallif :---

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Boshlang'ich ta'limda zamonaviy yondashuv (mustaqil ta'lim, magistr)
2022

Muallif :---

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ta'limda multimedia texnologiyalaridan foydalanish (mustaqil ta'lim, magistr)
2022

Muallif :---

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Krteativ pedagogika (mustaqil ta'lim, magistr)
2022

Muallif :---

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish metodikasi (mustaqil t
2022

Muallif :---

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

ONA TILI VA BOLALAR ADABIYOTI O’QITISH (majmua)
2022

Muallif :Haitov X.A.

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ona tili leksikologiyasi va morfologiyasi (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :Haitov X.A.

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ona tili leksikologiyasi va morfologiyasi (majmua)
2022

Muallif :Haitov X.A.

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Анализ художественного текста
2022

Muallif :Dustova Dildora Sobirjonovna

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Детская литература и фольклор
2022

Muallif :Болтаева М.Ш

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Детская литература и фольклор (самостоятельной работы)
2022

Muallif :Болтаева М.Ш

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Детская литература и фольклор
2022

Muallif :Болтаева М.Ш

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК
2022

Muallif :Убайдова Д. А.

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК
2022

Muallif :Убайдова Д. А.

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Детская литература и фольклор
2022

Muallif :Убайдова Д. А.

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК (самостоятельной работы)
2022

Muallif :Убайдова Д. А.

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Русский язык
2022

Muallif :Убайдова Д. А.

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Детская литература и фольклор
2022

Muallif :Убайдова Д. А.

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Пропедевтический курс русского языка
2022

Muallif :Т. Агламов

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК
2022

Muallif :Т. Агламов

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК
2022

Muallif :Т. Агламов

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
2022

Muallif :Т. Агламов

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК
2022

Muallif :Т. Агламов

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Пропедевтический курс русского языка
2022

Muallif :Т. Агламов

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК (самостоятельной работы)
2022

Muallif :Т. Агламов

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

РУССКИЙ ЯЗЫК (самостоятельной работы)
2022

Muallif :Ergasheva D

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ona tili leksikologiyasi va morfologiyasi (mustaqil ta'lim,sirtqi)
2022

Muallif :M.N.O'rinova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Boshlang'ich matematika asoslari (mustaqil ta'lim,kunduzgi)
2022

Muallif :M.N.O'rinova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ona tili leksikologiyasi va morfologiyasi (mustaqil ta'lim, kunduzgi)
2022

Muallif :M.N.O'rinova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Kreativ pedagogika (MUSTAQIL TALIM, magistr)
2022

Muallif :M.N.O'rinova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ta'limda multemedia texnologiyalardan foydalanish (mustaqil ta'lim, magistr)
2022

Muallif :M.N.O'rinova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish metodikasi (mustaqil t
2022

Muallif :M.N.O'rinova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Mutaxassislik fanlarni o'qitish metodikasi (mustaqil ta'lim, magistr)
2022

Muallif :M.N.O'rinova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Boshlang'ich ta'limda zamonaviy yondashuv (mustaqil ta'lim, magistr)
2022

Muallif :M.N.O'rinova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Davlat tilida ish yuritish (mustaqil ta'lim,kechki)
2022

Muallif :M.N.O'rinova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Nutq amaliyoti (mustaqil ta'lim, kechki)
2022

Muallif :M.N.O'rinova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Badiiy matn tahlili (mustaqil ta'lim,kunduzgi)
2022

Muallif :M.N.O'rinova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Практикум по выразительному чтению
2022

Muallif :Эргашева Д.К.

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (для очного отделения)
2022

Muallif :Д.С. Дустова

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Анализ художественного текста (заочное)
2022

Muallif :Дилдора Дўстова

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Лексикология и морфология родцого языка (дневное)
2022

Muallif :Дилдора Дўстова

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ona tili leksikologiyasi va morfologiyasi (mustaqil ta'lim,kunduzgi)
2022

Muallif :A.S.Amonov

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ona tili leksikologiyasi va morfologiyasi (majmua)
2022

Muallif :U.S. Amonov

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Badiiy matn tahlili (majmua)
2022

Muallif :U.S. Amonov

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o'rgatish (seminar)
2022

Muallif :Muxsinova Umriya Barnoyevna

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

MAKTABGACHA TA’LIMDA STEAM TEXNOLOGIYASI (seminar)
2022

Muallif :Muxsinova Umriya Barnoyevna

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasi (majmua)
2022

Muallif :Muxsinova Umriya Barnoyevna

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha pedagogika (seminar)
2022

Muallif :Muxsinova Umriya Barnoyevna

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha pedagogika (ma'ruzalar matni)
2022

Muallif :Muxsinova Umriya Barnoyevna

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Началъний курс математики
2021

Muallif :Б.Н.Юлдашев

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha ta’limning me’yoriy – huquqiy asoslari (seminar mashg'uloti)
2022

Muallif :Tosheva N

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

MAKTABGACHA TA‘LIMNING HUQUQIY-ME’YORIY ASOSLARI (Amaliy mashg‘ulot)
2022

Muallif :Tosheva N

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

MAKTABGACHA TA‘LIMNING HUQUQIY-ME’YORIY ASOSLARI (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :Tosheva N

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

MAKTABGACHA TA‘LIMNING HUQUQIY-ME’YORIY ASOSLARI (ma'ruza)
2022

Muallif :Tosheva N

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha pedagogika ( II semestr ma'ruza matni, sirtqi ta'lim)
2022

Muallif :Tosheva N

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha pedagogika (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :Tosheva N

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha pedagogika (seminar)
2022

Muallif :Tosheva N

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Dunyo mamlakatlarida maktabgacha ta’lim tizimi (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :Tosheva N

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Dunyo mamlakatlarida maktabgacha ta’lim tizimi (seminar)
2022

Muallif :Tosheva N

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Dunyo mamlakatlarida maktabgacha ta’lim tizimi (ma'ruza)
2022

Muallif :Tosheva Nurzoda Toshtemirovna

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Лексикология и морфология родного языка (заочное отделение)
2022

Muallif :Дилдора Дўстова

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Maktabgacha pedagogika (ochiq dars)
2022

Muallif :Tosheva Nurzoda Toshtemirovna

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

“Leksikologiya va morfologiya” (ochiq dars)
2022

Muallif :Dustova Dildora Sobirjonovna

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti

Maktabgacha pedagogika (mustaqil ta'lim, sirtqi )
2022

Muallif :G.T.Boymurodova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

MAKTABGACHA PEDAGOGIKA (ma'ruza matni, sirtqi)
2022

Muallif :G.T.Boymurodova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Началъний курс математики(Ochiq dars)
2022

Muallif :Б.Н.Юлдашев

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Началъний курс математики (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :Б.Н.Юлдашев

Nashriyot :Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Практикум по выразительному чтению
2022

Muallif :Эргашева Д.К.

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti

Badiiy matn tahlili (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :G. E. Saidova

Nashriyot :Buxoro davlat universiteti pedagogika instituti

Badiiy matn tahlili (majmua,kechki)
2022

Muallif :M.N.O'rinova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Badiiy matn tahlili (ochiq dars)
2022

Muallif :O‘rinova Maftuna No‘mon

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Boshlang‘ich matematika asoslari (ochiq dars)
2022

Muallif :L.T.Ochilova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Ona tili leksikologiyasi va morfologiyasi (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :Nodira O'ktamovna

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Badiiy matn tahlili (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :Nodira O'ktamovna

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Boshlang‘ich matematika asoslari (Ma'ruza )
2022

Muallif :L.T.Ochilova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

BOSHLANG‘ICH MATEMATIKA ASOSLARI (Mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :L.T.Ochilova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Mutaxassislik fanlarni o'qitish metodikasi (ma'ruza matni)
2022

Muallif :Adizova Nodira Baxtiyorovna

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Mutaxassislik fanlarni o'qitish metodikasi (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :Adizova Nodira Baxtiyorovna

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Mutaxassislik fanlarni o'qitish metodikasi (ochiq dars)
2022

Muallif :Adizova Nodira Baxtiyorovna

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Badiiy matn tahlili (Ochiq dars)
2022

Muallif :G.E.Saidova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Badiiy matn tahlili (ma'ruza matni)
2022

Muallif :G.E.Saidova

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Mutaxassislik fanlarni o'qitish metodikasi (ochiq dars)
2022

Muallif :Adizova Nigora Baxtiyorovna

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Mutaxassislik fanlarni o'qitish metodikasi (ma'ruza matni)
2022

Muallif :Adizova Nigora Baxtiyorovna

Nashriyot :Buxoro Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Mutaxassislik fanlarni o'qitish metodikasi (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :Adizova Nigora Baxtiyorovna

Nashriyot :Buxoro davlat Universiteti Pedagogika instituti

Maktabgacha pedagogika (ochiq dars)
2022

Muallif :G.T.Boymurodova

Nashriyot :Buxoro davlat Universiteti Pedagogika instituti

Maktabgacha pedagogika (mustaqil ta'lim)
2022

Muallif :G.T.Boymurodova

Nashriyot :Buxoro davlat Universiteti Pedagogika instituti

Maktabgacha pedagogika (ma'ruza matni)
2022

Muallif :G.T.Boymurodova

Nashriyot :Buxoro davlat Universiteti Pedagogika instituti

Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti Raqamli ta'lim texnologiyalari markazi © 2021